PDF    
Beograd, 20/10/2015
AŽC DEMANTUJE MUP
PDF    
Beograd, 20/10/2015
AŽC DEMANTUJE MUP
Reagujući na netačne izjave predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije u vezi sa primenom hitnih mera zaštite u Austriji i preduslovima za njihovu primenu u Srbiji, Autonomni ženski centar je uputio demant ministru unutrašnjih poslova RS i ukazao na štetne posledice netačnog interpretiranja tzv. austrijskog modela zaštite i predloga za uvođenje „hitnih mera zaštite“ u Zakon o policiji.
Između ostalog, istaknuto je da netačne informacije zbunjuju žene žrtve nasilja, pri čemu istovremeno ohrabruju učinioce u ideji da „imaju pravo“ i da su njihova prava ispred prava na život i bezbednost žrtava nasilja. Takođe je ukazano na već vidljive štetne posledice u pogledu stavova stručnjaka u nadležnim institucijama o primeni hitnih mera zaštite, koji su izneti na nedavno realizovanim seminarima, što posledično može rezultovati neadekvatnim postupanjem službenika u zaštiti žena od nasilja.
Reagujući na netačne izjave predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije u vezi sa primenom hitnih mera zaštite u Austriji i preduslovima za njihovu primenu u Srbiji, Autonomni ženski centar je uputio demant ministru unutrašnjih poslova RS i ukazao na štetne posledice netačnog interpretiranja tzv. austrijskog modela zaštite i predloga za uvođenje „hitnih mera zaštite“ u Zakon o policiji. Između ostalog, istaknuto je da netačne informacije zbunjuju žene žrtve nasilja, pri čemu istovremeno ohrabruju učinioce u ideji da „imaju pravo“ i da su njihova prava ispred prava na život i bezbednost žrtava nasilja. Takođe je ukazano na već vidljive štetne posledice u pogledu stavova stručnjaka u nadležnim institucijama o primeni hitnih mera zaštite, koji su izneti na nedavno realizovanim seminarima, što posledično može rezultovati neadekvatnim postupanjem službenika u zaštiti žena od nasilja.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.