Beograd, 13/07/2015
PODRŠKA

Beograd, 13/07/2015
PODRŠKA

Poslanička grupa PUPS-a podržala je predlog Autonomnog ženskog centra za uvođenje “hitnih mera zaštite” od nasilja u porodici. Ove mere su predložene u okviru javne diskusije o Nacrtu zakona o policiji, a parlamentarnu podršku su im već pružili Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova i narodni poslanik, prof. dr Dušan Milisavljević. 

Poslanička grupa PUPS-a podržala je predlog Autonomnog ženskog centra za uvođenje “hitnih mera zaštite” od nasilja u porodici. Ove mere su predložene u okviru javne diskusije o Nacrtu zakona o policiji, a parlamentarnu podršku su im već pružili Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova i narodni poslanik, prof. dr Dušan Milisavljević. 

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.