Beograd, 9/7/2015
ZAGOVARANJE

Beograd, 9/7/2015
ZAGOVARANJE

Autonomni ženski centar je danas poslao narodnim poslanicima svih 2.500 potpisa podrške građanki i građana za uvođenje hitnih mera zaštite od nasilja u porodici u Zakon o policiji.

Potpisi su prikupljani na uličnim akcijama koje su organizovale ženske organizacije iz 14 gradova u Srbiji, kao i elektronskim putem kroz "Kviz u kome svi dobijamo".


Prethodnih dana inicijativu AŽC-a za uvođenje hitnih mera zaštite u Zakon o policiji javno su podržale državne institucije i nezavisna tela.

Autonomni ženski centar je danas poslao narodnim poslanicima svih 2.500 potpisa podrške građanki i građana za uvođenje hitnih mera zaštite od nasilja u porodici u Zakon o policiji.

Potpisi su prikupljani na uličnim akcijama koje su organizovale ženske organizacije iz 14 gradova u Srbiji, kao i elektronskim putem kroz "Kviz u kome svi dobijamo".
Prethodnih dana inicijativu AŽC-a za uvođenje hitnih mera zaštite u Zakon o policiji javno su podržale državne institucije i nezavisna tela.

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.