PDF    
Beograd, 3/7/2015
PODRŠKA
PDF    
Beograd, 3/7/2015
PODRŠKA
Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost pri Vladi RS,  podržala je uvođenje hitnih mera zaštite u Zakon o policiji, nakon zvaničnog obraćanja Autonomnog ženskog centra. Ona je inicijativu AŽC-a za uvođenje hitnih mera zaštite prosledila Ministarstvu unutrašnjih poslova, sa molbom da još jednom razmotre mogućnost uvođenja dodatnog ovlašćenja policije.

Više informacija dostupno u zvaničnom dopisu ovde.

 

Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost pri Vladi RS,  podržala je uvođenje hitnih mera zaštite u Zakon o policiji, nakon zvaničnog obraćanja Autonomnog ženskog centra. Ona je inicijativu AŽC-a za uvođenje hitnih mera zaštite prosledila Ministarstvu unutrašnjih poslova, sa molbom da još jednom razmotre mogućnost uvođenja dodatnog ovlašćenja policije.

Više informacija dostupno u zvaničnom dopisu ovde.

 

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.