Užice, 9/6/2015
INFORMISANJE

Užice, 9/6/2015
INFORMISANJE
Ženski centar iz Užica i ove godine nastavlja akciju informisanja građana i građanki o nadležnostima policije i centra za socijalni rad u slučajevima nasilja u porodici, kroz distribuciju plakata u centre za socijalni rad, zdravstvene institucije i policijske stanice u celom Zlatiborskom okrugu.

Tokom prošle godine plakati su postavljeni u institucijama u Užicu, Požegi, Arilju, Kosjeriću, Bajinoj Bašti i Čajetini, a u toku je akcija postavljanja u Priboju, Prijepolju, Novoj Varoši i Sjenici.
Na ovaj način građankama i građanima će u svih 10 gradova Zlatiborskog okruga biti dostupnije informacije o postupanju policije i centra za socijalni rad u slučajevima nasilja u porodici, što bi trebalo da olakša pristup građana institucijama i prijavljivanje nasilja.

U prilogu su fotografije iz institucija u Užicu, Kosjeriću, Priboju i Bajinoj Bašti.
Ženski centar iz Užica i ove godine nastavlja akciju informisanja građana i građanki o nadležnostima policije i centra za socijalni rad u slučajevima nasilja u porodici, kroz distribuciju plakata u centre za socijalni rad, zdravstvene institucije i policijske stanice u celom Zlatiborskom okrugu.

Tokom prošle godine plakati su postavljeni u institucijama u Užicu, Požegi, Arilju, Kosjeriću, Bajinoj Bašti i Čajetini, a u toku je akcija postavljanja u Priboju, Prijepolju, Novoj Varoši i Sjenici. Na ovaj način građankama i građanima će u svih 10 gradova Zlatiborskog okruga biti dostupnije informacije o postupanju policije i centra za socijalni rad u slučajevima nasilja u porodici, što bi trebalo da olakša pristup građana institucijama i prijavljivanje nasilja.

U prilogu su fotografije iz institucija u Užicu, Kosjeriću, Priboju i Bajinoj Bašti.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.