Niš, 21/5/2015
AKCIJA U NIŠU

Niš, 21/5/2015
AKCIJA U NIŠU

Aktivistkinje Udruženje Romkinja "Osvit" – SOS telefon na romskom i srpskom jeziku iz Niša, organizovale su uličnu akciju na kojoj su zatražile brzu i efikasnu reakciju države za zaustavljanje femicida.


Veliki broj okupljenih građana i građanki Niša podržali/e su svojim potpisima uvođenje hitnih mera zaštite u Zakon o policiji.

Aktivistkinje Udruženje Romkinja "Osvit" – SOS telefon na romskom i srpskom jeziku iz Niša, organizovale su uličnu akciju na kojoj su zatražile brzu i efikasnu reakciju države za zaustavljanje femicida.
Veliki broj okupljenih građana i građanki Niša podržali/e su svojim potpisima uvođenje hitnih mera zaštite u Zakon o policiji.

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.