PDF    
Beograd, 29/5/2015
PISMO ZA EK
PDF    
Beograd, 29/5/2015
PISMO ZA EK

Dopis Autonomnog ženskog centra upućen Evropskoj komisiji u vezi sa nedostatkom kriterijuma u Izveštaju sa skrininga, koji se tiče Poglavlja 24 u vezi sa ženskim ljudskim pravima u oblasti pravde, slobode i bezbednosti (pdf).

Dopis Autonomnog ženskog centra upućen Evropskoj komisiji u vezi sa nedostatkom kriterijuma u Izveštaju sa skrininga, koji se tiče Poglavlja 24 u vezi sa ženskim ljudskim pravima u oblasti pravde, slobode i bezbednosti (pdf).

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.