Kruševac, 29/5/2015
ULIČNA AKCIJA

Kruševac, 29/5/2015
ULIČNA AKCIJA

Ulična akcija Udruženja žena Peščanik „Nijedna žena manje, nijedna mrtva više!” kao javni apel protiv femicida održana je 29. maja 2015. u Kruševcu. „Stajale/i smo na ulici u tišini, sa imenima žena ubijenih u Kruševcu od strane svojih partnera i najbližih srodnika” – rekle su organizatorke.

One su uputile pitanja državi i javnosti: “Koliko žena treba da bude ubijeno svake godine da bi borba protiv nasilja bila efikasnija? Koliko puta godišnje treba da „padnemo niz stepenice” da bi institucije prepoznale nasilje koje trpimo od naših najbližih? Zašto nasilnici prolaze sa blagim kaznama?”


Podsetile su da je od početka 2015. godine 21 žena ubijena u Srbiji u kontekstu porodičnog i partnerskog nasilja, a 200 žena u poslednje 4 godine!

Ulična akcija Udruženja žena Peščanik „Nijedna žena manje, nijedna mrtva više!” kao javni apel protiv femicida održana je 29. maja 2015. u Kruševcu. „Stajale/i smo na ulici u tišini, sa imenima žena ubijenih u Kruševcu od strane svojih partnera i najbližih srodnika” – rekle su organizatorke.

One su uputile pitanja državi i javnosti: “Koliko žena treba da bude ubijeno svake godine da bi borba protiv nasilja bila efikasnija? Koliko puta godišnje treba da „padnemo niz stepenice” da bi institucije prepoznale nasilje koje trpimo od naših najbližih? Zašto nasilnici prolaze sa blagim kaznama?”
Podsetile su da je od početka 2015. godine 21 žena ubijena u Srbiji u kontekstu porodičnog i partnerskog nasilja, a 200 žena u poslednje 4 godine!

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.