Dimitrovgrad, 27/5/2015
ULIČNA AKCIJA

Dimitrovgrad, 27/5/2015
ULIČNA AKCIJA

Aktivistkinje Nezavisnog ženskog centra iz Dimitrovgrada organizovale su 27.5.2015. godine akciju povodom predloga Autonomnog ženskog centra za uvođenje hitnih mera zaštite u Zakon o policiji.


Akciji se odazvao veliki broj građana i građanki, koji su svojim potpisom podržali akciju i donošenje ovih mera.  

Aktivistkinje Nezavisnog ženskog centra iz Dimitrovgrada organizovale su 27.5.2015. godine akciju povodom predloga Autonomnog ženskog centra za uvođenje hitnih mera zaštite u Zakon o policiji.
Akciji se odazvao veliki broj građana i građanki, koji su svojim potpisom podržali akciju i donošenje ovih mera.  

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.