PDF    
Beograd, 25/5/2015
OTVORENO PISMO
PDF    
Beograd, 25/5/2015
OTVORENO PISMO
Autonomni ženski centar i mreža Žene protiv nasilja uputili su otvoreno pismo ministrima Selakoviću, Stefanoviću i Vulinu povodom tzv. novih predloga za zaštitu žena od nasilja.

U pismu se navodi da su članice AŽC-a i mreže ŽPN neprijatno iznenađene lošim predlozima tri ministra, koji time pokazuju ozbiljno nepoznavanje pojave muškog nasilja prema ženama a posebno ubistva žena (femicida). Dodaje se da su neki od predloga koje su ministri izneli već deo postojećih zakona ili protokola (poput zabrane izdavanja oružja), te da najviše zabrinjava predlog da nasilje u porodici (psihičko nasilje) bude tretirano kao prekršaj a ne kao krivično delo, kao do sada.
Smatrajući da se novim predlozima tri ministra Srbija ozbiljno vraća unazad u pogledu zaštite žena od nasilja, u AŽCu i mreži ŽPN podsećaju da za dva meseca ističe rok kada država treba da usvoji nužne promene zakona i o tome izvesti Komitet Ujedinjenih nacija za eliminaciju diskriminacije žena. One ističu da je država Hrvatska u martu ove godine dobila upozorenje Komiteta UN za eliminaciju diskriminacije žena baš zbog sličnog rešenja koje predlažu ministri.

Otvoreno pismo u celosti dostupno u prilogu (.pdf).
Autonomni ženski centar i mreža Žene protiv nasilja uputili su otvoreno pismo ministrima Selakoviću, Stefanoviću i Vulinu povodom tzv. novih predloga za zaštitu žena od nasilja.

U pismu se navodi da su članice AŽC-a i mreže ŽPN neprijatno iznenađene lošim predlozima tri ministra, koji time pokazuju ozbiljno nepoznavanje pojave muškog nasilja prema ženama a posebno ubistva žena (femicida). Dodaje se da su neki od predloga koje su ministri izneli već deo postojećih zakona ili protokola (poput zabrane izdavanja oružja), te da najviše zabrinjava predlog da nasilje u porodici (psihičko nasilje) bude tretirano kao prekršaj a ne kao krivično delo, kao do sada. Smatrajući da se novim predlozima tri ministra Srbija ozbiljno vraća unazad u pogledu zaštite žena od nasilja, u AŽCu i mreži ŽPN podsećaju da za dva meseca ističe rok kada država treba da usvoji nužne promene zakona i o tome izvesti Komitet Ujedinjenih nacija za eliminaciju diskriminacije žena. One ističu da je država Hrvatska u martu ove godine dobila upozorenje Komiteta UN za eliminaciju diskriminacije žena baš zbog sličnog rešenja koje predlažu ministri.

Otvoreno pismo u celosti dostupno u prilogu (.pdf).
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.