Vranje, 21/5/2015
AKCIJA PROTIV FEMICIDA

Vranje, 21/5/2015
AKCIJA PROTIV FEMICIDA
Aktivistkinje SOS telefona Vranje i drugih lokalnih organizacija zatražile su brzu i efikasnu reakciju države za sprečavanje femicida na akciji u Vranju. Tom prilikom je prikupljeno oko 100 potpisa građanki i građana, koji su na taj način podržali uvođenje hitnih mera zaštite od nasilja u porodici.
„Veliki odaziv stanovnika Vranja potvrđuje potrebu da država treba da preduzme hitne mere kako bi povećala prevenciju i zaustavila nasilje nad ženama u porodici i ubistva žena“ – navela je Miroslava Despotović, aktivistkinja SOS telefona Vranje.
Aktivistkinje SOS telefona Vranje i drugih lokalnih organizacija zatražile su brzu i efikasnu reakciju države za sprečavanje femicida na akciji u Vranju. Tom prilikom je prikupljeno oko 100 potpisa građanki i građana, koji su na taj način podržali uvođenje hitnih mera zaštite od nasilja u porodici. „Veliki odaziv stanovnika Vranja potvrđuje potrebu da država treba da preduzme hitne mere kako bi povećala prevenciju i zaustavila nasilje nad ženama u porodici i ubistva žena“ – navela je Miroslava Despotović, aktivistkinja SOS telefona Vranje.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.