11-12/11/2013, Beograd
Konferencija

11-12/11/2013, Beograd
Konferencija

Autonomni ženski centar, u sklopu obeležavanja 20 godina rada, organizovao je dvodnevnu međunarodnu konferenciju pod nazivom Kako je ženski  pokret uticao na državne politike.

O problemima sa kojima se aktuelno susreću ženske nevladine organizacije širom sveta govorila je prof. Rašida Mandžu, specijalna izveštacica Ujedinjenih Nacija o nasilju prema ženama. Predstavnice ženskih nevladinih organizacija: Roza Logar (Austrija), Linda Gusia (Kosovo), Neva Tole (Hrvatska), Špela Veselič (Slovenija), Ljiljana Raičević (Crna Gora), Svetlana Janeva (Makedonija) i Bobana Macanović (Srbija) su predstavile iskustva iz regiona. Specijalni izvestilac Saveta Evrope o nasilju prema ženama, gospodin Žoze Mendeš Bota je govorio o doprinosu koji su ženske nevladine organizacije dale tokom izrade Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, koju je Republika Srbija ratifikovala 31. okrobra 2013.

Da nasilje prema ženama predstavlja najrasprostranjeniji oblik nasilja na svetu govorio je i prof. emeritus Evan Stark, koji je naglasio da zlostavljane žena nije samo pitanje šta muškarci rade ženama, već šta oni zabranjuju ženama da rade za sebe, svoje porodice, svoje okruženje i svoju zajednicu. Na panelu o zdravstvenim posledicama nasilja prema ženama govorili su dr Ane Flitkraft iz medicinski centar u Burgdorfu (Konektikat, SAD) i dr Đorđe Alempijević sa Institut za sudsku medicinu iz Beograda. Na panelu o odgovorima države na nasilje govorile su prof. Rašida Mandžu, o iskustvima regionalnih konsultacija održanih na Balkanu 2012. Godine, prof. Evan Stark, o iskustvima iz Sjedinjenih američkih država, i Tanja Ignjatović, o iskustvima iz Srbije. 

Na konferenciji je prisustvovalo više od 200 učesnika/ca iz svih relevantnih institucija i velikog broja nevladinih organizacija.

Autonomni ženski centar, u sklopu obeležavanja 20 godina rada, organizovao je dvodnevnu međunarodnu konferenciju pod nazivom Kako je ženski  pokret uticao na državne politike.

O problemima sa kojima se aktuelno susreću ženske nevladine organizacije širom sveta govorila je prof. Rašida Mandžu, specijalna izveštacica Ujedinjenih Nacija o nasilju prema ženama. Predstavnice ženskih nevladinih organizacija: Roza Logar (Austrija), Linda Gusia (Kosovo), Neva Tole (Hrvatska), Špela Veselič (Slovenija), Ljiljana Raičević (Crna Gora), Svetlana Janeva (Makedonija) i Bobana Macanović (Srbija) su predstavile iskustva iz regiona. Specijalni izvestilac Saveta Evrope o nasilju prema ženama, gospodin Žoze Mendeš Bota je govorio o doprinosu koji su ženske nevladine organizacije dale tokom izrade Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, koju je Republika Srbija ratifikovala 31. okrobra 2013. Da nasilje prema ženama predstavlja najrasprostranjeniji oblik nasilja na svetu govorio je i prof. emeritus Evan Stark, koji je naglasio da zlostavljane žena nije samo pitanje šta muškarci rade ženama, već šta oni zabranjuju ženama da rade za sebe, svoje porodice, svoje okruženje i svoju zajednicu. Na panelu o zdravstvenim posledicama nasilja prema ženama govorili su dr Ane Flitkraft iz medicinski centar u Burgdorfu (Konektikat, SAD) i dr Đorđe Alempijević sa Institut za sudsku medicinu iz Beograda. Na panelu o odgovorima države na nasilje govorile su prof. Rašida Mandžu, o iskustvima regionalnih konsultacija održanih na Balkanu 2012. Godine, prof. Evan Stark, o iskustvima iz Sjedinjenih američkih država, i Tanja Ignjatović, o iskustvima iz Srbije. 

Na konferenciji je prisustvovalo više od 200 učesnika/ca iz svih relevantnih institucija i velikog broja nevladinih organizacija.

SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.