Ljubljana, 19/12/2014
KONVENCIJA

Ljubljana, 19/12/2014
KONVENCIJA
Narodna skupština Republike Slovenije usvojila je Zakon o ratifikaciji Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici.

Partnerska organizacija iz Slovenije Društvo SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja nastaviće da zagovara usaglašavanje slovenačkih propisa i prakse u oblasti nasilja prema ženama sa ovom Konvencijom.
Narodna skupština Republike Slovenije usvojila je Zakon o ratifikaciji Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici.

Partnerska organizacija iz Slovenije Društvo SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja nastaviće da zagovara usaglašavanje slovenačkih propisa i prakse u oblasti nasilja prema ženama sa ovom Konvencijom.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.