Strazbur, 27/4/2015
KONVENCIJA

Strazbur, 27/4/2015
KONVENCIJA
Poljska je ratifikovala Konvenciju Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama, čime je postala 18 strana ugovornica pri Konvenciji.
Prema zvaničnim podacima Saveta Evrope, do sada je Konvenciju potpisalo 19 država a ratifikovalo njih 18.
Poljska je ratifikovala Konvenciju Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama, čime je postala 18 strana ugovornica pri Konvenciji. Prema zvaničnim podacima Saveta Evrope, do sada je Konvenciju potpisalo 19 država a ratifikovalo njih 18.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.