Strazbur, 17/4/2015
KONVENCIJA

Strazbur, 17/4/2015
KONVENCIJA
Finska je 17. aprila 2015. godine ratifikovala Konvenciju Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i time postala 17 strana ugovornica pri ovoj Konvenciji.
Podsećamo da je do sada 20 država potpisalo i njih 17 ratifikovalo ovu Konvenciju.
Finska je 17. aprila 2015. godine ratifikovala Konvenciju Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i time postala 17 strana ugovornica pri ovoj Konvenciji. Podsećamo da je do sada 20 država potpisalo i njih 17 ratifikovalo ovu Konvenciju.
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.