PDF    
Beograd, 10/2/2015
IZMENE KRIVIČNOG ZAKONIKA
PDF    
Beograd, 10/2/2015
IZMENE KRIVIČNOG ZAKONIKA
Autonomni ženski centar je ponovio zahtev za izmenu definicije porodice u Krivičnom zakoniku Republike Srbije i njeno usaglašavanje sa definicijom iz Porodičnog zakona. U saopštenju AŽC-a navodi se da je neprihvatljivo to što je tužilaštvo neodlučno u proceni uslova za pokretanje krivičnog postupka za krivično delo „nasilje u porodici“ po službenoj dužnosti, u slučaju nedavno javno iznesenog nasilja u partnerskom odnosu.

"Zakonsko određenje o tome ko se smatra članovima porodice po Krivičnom zakoniku je dovelo do toga da jednom broju lica koja se nalaze u bliskom ličnom odnosu bude uskraćeno pravo na zaštitu po osnovu krivičnog dela ''nasilje u porodici''. Ovo najviše pogađa žene i devojke koje
su u emotivnim vezama i ne žive u zajedničkom domaćinstvu sa učiniocem. Broj žena i devojaka koje trpe nasilje u vezama, kao i po okončanju istih, nije zanemarljiv. One su prepuštene same sebi, pronalaženju novca za advokata, a vrlo često zbog straha za život ne podnose privatne tužbe."

Zahteva se da definicija porodice u Krivičnom zakoniku obuhvati i ''lica koja su međusobno bila ili su još uvek u emotivnoj ili seksualnoj vezi” kao što to definiše Porodični zakon. Uz to, zatraženo je brisanje uslova “život u zajedničkom domaćinstvu”, što je u skladu sa Konvencijom Saveta Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Saopštenje u celosti dostupno je u prilogu (.pdf).
Autonomni ženski centar je ponovio zahtev za izmenu definicije porodice u Krivičnom zakoniku Republike Srbije i njeno usaglašavanje sa definicijom iz Porodičnog zakona. U saopštenju AŽC-a navodi se da je neprihvatljivo to što je tužilaštvo neodlučno u proceni uslova za pokretanje krivičnog postupka za krivično delo „nasilje u porodici“ po službenoj dužnosti, u slučaju nedavno javno iznesenog nasilja u partnerskom odnosu.

"Zakonsko određenje o tome ko se smatra članovima porodice po Krivičnom zakoniku je dovelo do toga da jednom broju lica koja se nalaze u bliskom ličnom odnosu bude uskraćeno pravo na zaštitu po osnovu krivičnog dela ''nasilje u porodici''. Ovo najviše pogađa žene i devojke koje su u emotivnim vezama i ne žive u zajedničkom domaćinstvu sa učiniocem. Broj žena i devojaka koje trpe nasilje u vezama, kao i po okončanju istih, nije zanemarljiv. One su prepuštene same sebi, pronalaženju novca za advokata, a vrlo često zbog straha za život ne podnose privatne tužbe."

Zahteva se da definicija porodice u Krivičnom zakoniku obuhvati i ''lica koja su međusobno bila ili su još uvek u emotivnoj ili seksualnoj vezi” kao što to definiše Porodični zakon. Uz to, zatraženo je brisanje uslova “život u zajedničkom domaćinstvu”, što je u skladu sa Konvencijom Saveta Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Saopštenje u celosti dostupno je u prilogu (.pdf).
SHARE:
Prev            Prev
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL
enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik
2662222 Savet Evrope Mree ene protiv nasilja
 
AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE EWL enski centar Uzice Osvit Ni Centar za podrku enama  Kikinda Iz kruga SOS Vranje Pescanik 2662222 Mree ene protiv nasilja Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Autonomnog ženskog centra i ni na koji način ne odražava stavove donatora.