Član 25 - Potpora žrtvama seksualnog nasilja
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obveze države i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Financijski resursi
Član 9 - Nevladine organizacije i civilno društvo
Član 10 - Tijelo za koordinaciju
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Usavršavanje stručnih osoba
Član 16 - Preventivna intervencija i terapijski programi
Član 18 - Opće obveze
Član 19 - Informacije
Član 20 - Opće usluge potpore
Član 21 - Pomoć u pojedinačnim/skupnim pritužbama
Član 22 - Specijalizirane usluge potpore
Član 23 - Skloništa
Član 24 - Telefonske linije za pomoć
Član 25 - Potpora žrtvama seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje od strane stručnih osoba
Član 29 - Građanske tužbe i pravna sredstva
Član 30 - Naknada štete
Član 31 - Skrb o djeci, pravo na viđanje djece i sigurnost
Član 32 - Građanske posljedice prisilnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Uhođenje
Član 35 - Tjelesno nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prisilni brak
Član 38 - Sakaćenje ženskih spolnih organa
Član 39 - Prisilni pobačaj i prisilna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje ili poticanje te pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za kaznena djela, uključujući i kaznena djela počinjena u ime takozvane “časti”
Član 43 - Primjenjivost kaznenih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i druge mjere
Član 46 - Otegotne okolnosti
Član 47 - Presude koje je donijela druga stranka
Član 48 - Zabrana obveznih alternativnih postupaka rješavanja sporova ili kažnjavanje
Član 49 - Opće obveze
Član 50 - Trenutačni odgovor, sprječavanje i zaštita
Član 51 - Procjena opasnosti i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitni nalozi za udaljavanje
Član 53 - Nalozi o zabrani pristupa ili nalozi o zaštiti
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastara
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Zahtjevi za azil utemeljeni na rodu
Član 61 - Zabrana protjerivanja ili vraćanja osoba
 
Član 25 - Potpora žrtvama seksualnog nasilja
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obveze države i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Financijski resursi
Član 9 - Nevladine organizacije i civilno društvo
Član 10 - Tijelo za koordinaciju
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Usavršavanje stručnih osoba
Član 16 - Preventivna intervencija i terapijski programi
Član 18 - Opće obveze
Član 19 - Informacije
Član 20 - Opće usluge potpore
Član 21 - Pomoć u pojedinačnim/skupnim pritužbama
Član 22 - Specijalizirane usluge potpore
Član 23 - Skloništa
Član 24 - Telefonske linije za pomoć
Član 25 - Potpora žrtvama seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje od strane stručnih osoba
Član 29 - Građanske tužbe i pravna sredstva
Član 30 - Naknada štete
Član 31 - Skrb o djeci, pravo na viđanje djece i sigurnost
Član 32 - Građanske posljedice prisilnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Uhođenje
Član 35 - Tjelesno nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prisilni brak
Član 38 - Sakaćenje ženskih spolnih organa
Član 39 - Prisilni pobačaj i prisilna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje ili poticanje te pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za kaznena djela, uključujući i kaznena djela počinjena u ime takozvane “časti”
Član 43 - Primjenjivost kaznenih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i druge mjere
Član 46 - Otegotne okolnosti
Član 47 - Presude koje je donijela druga stranka
Član 48 - Zabrana obveznih alternativnih postupaka rješavanja sporova ili kažnjavanje
Član 49 - Opće obveze
Član 50 - Trenutačni odgovor, sprječavanje i zaštita
Član 51 - Procjena opasnosti i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitni nalozi za udaljavanje
Član 53 - Nalozi o zabrani pristupa ili nalozi o zaštiti
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastara
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Zahtjevi za azil utemeljeni na rodu
Član 61 - Zabrana protjerivanja ili vraćanja osoba
 
Član 25 - Potpora žrtvama seksualnog nasilja
Stranke će poduzeti potrebne zakonodavne ili druge mjere kako bi osigurale osnivanje dovoljnog broja odgovarajućih, lako dostupnih kriznih centara za žrtve silovanja ili seksualnog nasilja radi osiguravan
 
0 - pitanje nije regulirano zakonom / politikom ili je postojeća regulativa vrlo daleko od standarda Konvencije (standard iz Konvencije se smatra minimalnim standardom)
1 – postoji regulacija ali nije postignut standard Konvencije (u rješenju i/ili primjeni)
2 – postignut standard Konvencije ili je rješenje sasvim blizu standardu
3 - postignut standard Konvencije ili su rješenje i primjena sasvim blizu standardu
4 – pitanje je u državi riješeno iznad standarda Konvencije VE
Opća procjena čl. 25 Potpora žrtvama seksualnog nasilja
Usporedba između država čl. 25 Potpora žrtvama seksualnog nasilja
PITANJA
 
a. Postoje li krizni centri za slučajeve silovanja u vašoj zemlji? Ako je odgovor potvrdan, navedite broj kriznih centara. Koje vrste savjetovanja pružaju? Vode li ih državna tijela ili NVO (molimo, objasnite)? Da li su neovisna ili su vezani za druge institucije/NVO koje pružaju i druge vrste usluga. Molim, objasnite.
Odgovor: U Republici Hrvatskoj ne postoje krizni centri za žrtve silovanja ili seksualnog nasilja. Stoga se pregledi žrtava seksualnog nasilja obavljaju u općim bolnicama, kliničkim bolnicama i kliničkim bolničkim centrima. Dakle u svim bolnicama i kod svih nadležnih liječnika. Upitno je koliko ovakvo rješenje može udovoljiti svim potrebama žrtve seksualnog nasilja, a podložno je i mogućim zlouporabama kako pokazuje presuda D. J. v. Hrvatska Europskog suda za ljudska prava u kojem je Hrvatska osuđena zbog neučinkovite istrage u slučaju silovanja. Na isto ukazuju i neki recentni slučajevi prikazani u medijima (silovanje maloljetnice u Zadru u studenom 2013.).

Potrebno je što hitnije osnovati krizne centre za žrtve silovanja ili seksualnog nasilja.
a. Postoje li krizni centri za slučajeve silovanja u vašoj zemlji? Ako je odgovor potvrdan, navedite broj kriznih centara. Koje vrste savjetovanja pružaju? Vode li ih državna tijela ili NVO (molimo, objasnite)? Da li su neovisna ili su vezani za druge institucije/NVO koje pružaju i druge vrste usluga. Molim, objasnite.
Odgovor: U Republici Hrvatskoj ne postoje krizni centri za žrtve silovanja ili seksualnog nasilja. Stoga se pregledi žrtava seksualnog nasilja obavljaju u općim bolnicama, kliničkim bolnicama i kliničkim bolničkim centrima. Dakle u svim bolnicama i kod svih nadležnih liječnika. Upitno je koliko ovakvo rješenje može udovoljiti svim potrebama žrtve seksualnog nasilja, a podložno je i mogućim zlouporabama kako pokazuje presuda D. J. v. Hrvatska Europskog suda za ljudska prava u kojem je Hrvatska osuđena zbog neučinkovite istrage u slučaju silovanja. Na isto ukazuju i neki recentni slučajevi prikazani u medijima (silovanje maloljetnice u Zadru u studenom 2013.).

Potrebno je što hitnije osnovati krizne centre za žrtve silovanja ili seksualnog nasilja.
MINUS
b. Pružaju li psihološko savjetovanje „licem u lice“? Rade li u formi grupa za podršku? Pružaju li psihološku podršku tijekom suđenja? Mogu li oni upućivati? Kome upućuju žrtve?
Odgovor: U Republici Hrvatskoj ne postoje krizni centri za žrtve silovanja ili seksualnog nasilja.
b. Pružaju li psihološko savjetovanje „licem u lice“? Rade li u formi grupa za podršku? Pružaju li psihološku podršku tijekom suđenja? Mogu li oni upućivati? Kome upućuju žrtve?
Odgovor: U Republici Hrvatskoj ne postoje krizni centri za žrtve silovanja ili seksualnog nasilja.
MINUS
c. Postoje li centri u koje se upućuju žrtve seksualnog nasilja zbog pružanja neposredne medicinske njege, i/ili forenzičke prakse (prikupljanja dokaza) i/ili imaju interventnu ulogu (kao što je dovođenje žrtve u sigurnu kuću)? Molimo, objasnite uloge i odgovornosti te navedete broj ovakvih centara u vašoj zemlji. Vode li ih državni organi ili NVO (molimo, objasnite)? Jesu li neovisni ili su vezani za druge institucije/NVO, koje pružaju i druge vrste usluga. Molimo, objasnite. Mogu li upućivati? Molimo, objasnite.
Odgovor: U Republici Hrvatskoj ne postoje krizni centri za žrtve silovanja ili seksualnog nasilja. Stoga se pregledi žrtava seksualnog nasilja obavljaju u općim bolnicama, kliničkim bolnicama i kliničkim bolničkim centrima. Dakle u svim bolnicama i kod svih nadležnih liječnika.
c. Postoje li centri u koje se upućuju žrtve seksualnog nasilja zbog pružanja neposredne medicinske njege, i/ili forenzičke prakse (prikupljanja dokaza) i/ili imaju interventnu ulogu (kao što je dovođenje žrtve u sigurnu kuću)? Molimo, objasnite uloge i odgovornosti te navedete broj ovakvih centara u vašoj zemlji. Vode li ih državni organi ili NVO (molimo, objasnite)? Jesu li neovisni ili su vezani za druge institucije/NVO, koje pružaju i druge vrste usluga. Molimo, objasnite. Mogu li upućivati? Molimo, objasnite.
Odgovor: U Republici Hrvatskoj ne postoje krizni centri za žrtve silovanja ili seksualnog nasilja. Stoga se pregledi žrtava seksualnog nasilja obavljaju u općim bolnicama, kliničkim bolnicama i kliničkim bolničkim centrima. Dakle u svim bolnicama i kod svih nadležnih liječnika.
MINUS
d. Ako žrtvu na forenzičko ispitivanje uputi krizni centar za silovanje ili centar za žrtve seksualnog nasilja, da li bi žrtva ili centar bili u obavezi da nasilje prijave policiji?
Odgovor: U Republici Hrvatskoj ne postoje krizni centri za žrtve silovanja ili seksualnog nasilja.
d. Ako žrtvu na forenzičko ispitivanje uputi krizni centar za silovanje ili centar za žrtve seksualnog nasilja, da li bi žrtva ili centar bili u obavezi da nasilje prijave policiji?
Odgovor: U Republici Hrvatskoj ne postoje krizni centri za žrtve silovanja ili seksualnog nasilja.
MINUS
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL
AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod
Savet Evrope
 
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.