Potpiši!
   Ime i prezime
   e-mail
   komentar -
Broj komentara: 15731   
O Kampanji
Kampanja Centra za žene žrtve rata - ROSA i partnerskih organizacija posvećena je ratifikaciji i punoj primjeni Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Kampanja je usmjerena na informiranje građanki i građana o sadržaju Konvencije. Cilj kampanje je utjecati na promjenu svjesti cjelog društva, svakog pojedinca, da nijedan oblik nasilja nije ispravan način rješavanja problema. Kampanja informira građanke i građane o obavezama koje je država preuzela ratificiranjem Konvencije, a to obuhvaća sveobuhvatnu zaštitu žena i sprječavanje nasilja, progon i kažnjavanje počinitelja nasilja i djelotvoran i učinkovit sustav praćenja primjene odredbi Konvencije.

U kampanji, osim partnerskih organizacija, sudjeluje oko 20 ženskih organizacija iz cijele Hrvatske, organiziranih u Žensku mrežu Hrvatske i PETRA Mrežu. Kampanja će trajati u kontinuitetu od studenog 2013. godine do studenog 2014. Godine.
 
Multimedia
 
 
Kalendar
 
Opširnije
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL
AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod
Savet Evrope
 
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Close
Close