Član 49 - Opće obveze
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obveze države i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Financijski resursi
Član 9 - Nevladine organizacije i civilno društvo
Član 10 - Tijelo za koordinaciju
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Usavršavanje stručnih osoba
Član 16 - Preventivna intervencija i terapijski programi
Član 18 - Opće obveze
Član 19 - Informacije
Član 20 - Opće usluge potpore
Član 21 - Pomoć u pojedinačnim/skupnim pritužbama
Član 22 - Specijalizirane usluge potpore
Član 23 - Skloništa
Član 24 - Telefonske linije za pomoć
Član 25 - Potpora žrtvama seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje od strane stručnih osoba
Član 29 - Građanske tužbe i pravna sredstva
Član 30 - Naknada štete
Član 31 - Skrb o djeci, pravo na viđanje djece i sigurnost
Član 32 - Građanske posljedice prisilnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Uhođenje
Član 35 - Tjelesno nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prisilni brak
Član 38 - Sakaćenje ženskih spolnih organa
Član 39 - Prisilni pobačaj i prisilna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje ili poticanje te pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za kaznena djela, uključujući i kaznena djela počinjena u ime takozvane “časti”
Član 43 - Primjenjivost kaznenih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i druge mjere
Član 46 - Otegotne okolnosti
Član 47 - Presude koje je donijela druga stranka
Član 48 - Zabrana obveznih alternativnih postupaka rješavanja sporova ili kažnjavanje
Član 49 - Opće obveze
Član 50 - Trenutačni odgovor, sprječavanje i zaštita
Član 51 - Procjena opasnosti i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitni nalozi za udaljavanje
Član 53 - Nalozi o zabrani pristupa ili nalozi o zaštiti
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastara
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Zahtjevi za azil utemeljeni na rodu
Član 61 - Zabrana protjerivanja ili vraćanja osoba
 
Član 49 - Opće obveze
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obveze države i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Financijski resursi
Član 9 - Nevladine organizacije i civilno društvo
Član 10 - Tijelo za koordinaciju
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Usavršavanje stručnih osoba
Član 16 - Preventivna intervencija i terapijski programi
Član 18 - Opće obveze
Član 19 - Informacije
Član 20 - Opće usluge potpore
Član 21 - Pomoć u pojedinačnim/skupnim pritužbama
Član 22 - Specijalizirane usluge potpore
Član 23 - Skloništa
Član 24 - Telefonske linije za pomoć
Član 25 - Potpora žrtvama seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje od strane stručnih osoba
Član 29 - Građanske tužbe i pravna sredstva
Član 30 - Naknada štete
Član 31 - Skrb o djeci, pravo na viđanje djece i sigurnost
Član 32 - Građanske posljedice prisilnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Uhođenje
Član 35 - Tjelesno nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prisilni brak
Član 38 - Sakaćenje ženskih spolnih organa
Član 39 - Prisilni pobačaj i prisilna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje ili poticanje te pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za kaznena djela, uključujući i kaznena djela počinjena u ime takozvane “časti”
Član 43 - Primjenjivost kaznenih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i druge mjere
Član 46 - Otegotne okolnosti
Član 47 - Presude koje je donijela druga stranka
Član 48 - Zabrana obveznih alternativnih postupaka rješavanja sporova ili kažnjavanje
Član 49 - Opće obveze
Član 50 - Trenutačni odgovor, sprječavanje i zaštita
Član 51 - Procjena opasnosti i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitni nalozi za udaljavanje
Član 53 - Nalozi o zabrani pristupa ili nalozi o zaštiti
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastara
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Zahtjevi za azil utemeljeni na rodu
Član 61 - Zabrana protjerivanja ili vraćanja osoba
 
Član 49 - Opće obveze
1. Stranke će poduzeti potrebne zakonodavne ili druge mjere kako bi osigurale da se istrage i sudski postupci u vezi sa svim oblicima nasilja obuhvaćenih područjem primjene ove Konvencije provode bez nepotrebnih odgađanja uzimajući u obzir prava žrtve tijekom svih stadija kaznenog postupka.

2. Stranke će poduzeti potrebne zakonodavne ili druge mjere, u skladu s temeljnim načelima ljudskih prava i uzimajući u obzir rodno razumijevanje nasilja, kako bi osigurale učinkovitu istragu i progon kaznenih djela utvrđenih u skladu s ovom Konvencijom.
INDIKATORI
 
1. Stupanj ugrađenosti mjera/odredbi u relevantne zakone/podzakonske akte/strategije i politike kojima se osigurava da se, uzimajući u obzir prava žrtve tokom svih faza kaznenog postupka, istrage i sudski postupci za sve oblike nasilja obuhvaćene ovom Konvencijom provode bez neopravdanog odlaganja1.
Odgovor:
1. Stupanj ugrađenosti mjera/odredbi u relevantne zakone/podzakonske akte/strategije i politike kojima se osigurava da se, uzimajući u obzir prava žrtve tokom svih faza kaznenog postupka, istrage i sudski postupci za sve oblike nasilja obuhvaćene ovom Konvencijom provode bez neopravdanog odlaganja1.
Odgovor:
MINUS
2. Stupanj ugrađenosti mjera/odredbi u relevantne zakone/podzakonske akte/strategije i politike na državnom, regionalnom i lokalnom nivou kojima se, u skladu s osnovnim principima ljudskih prava te imajući u vidu razumijevanje nasilja iz rodne perspektive, osigurava efikasna<sup>2</sup> istraga i kazneni progon za kaznena djela utvrđena u skladu s ovom Konvencijom.
Odgovor:
2. Stupanj ugrađenosti mjera/odredbi u relevantne zakone/podzakonske akte/strategije i politike na državnom, regionalnom i lokalnom nivou kojima se, u skladu s osnovnim principima ljudskih prava te imajući u vidu razumijevanje nasilja iz rodne perspektive, osigurava efikasna<sup>2</sup> istraga i kazneni progon za kaznena djela utvrđena u skladu s ovom Konvencijom.
Odgovor:
MINUS
3. Na godišnjoj razini postotak pravovremeno i efikasno provedenih istraga u odnosu na ukupan broj istraga u vezi sa svim oblicima nasilja obuhvaćenim ovom Konvencijom.
Odgovor:
3. Na godišnjoj razini postotak pravovremeno i efikasno provedenih istraga u odnosu na ukupan broj istraga u vezi sa svim oblicima nasilja obuhvaćenim ovom Konvencijom.
Odgovor:
MINUS
4. Na godišnjoj razini postotak pravovremeno i efikasno provedenih kaznenih postupaka u odnosu na ukupan broj kaznenih postupaka u vezi sa svim oblicima nasilja obuhvaćenim ovom Konvencijom.
Odgovor:
4. Na godišnjoj razini postotak pravovremeno i efikasno provedenih kaznenih postupaka u odnosu na ukupan broj kaznenih postupaka u vezi sa svim oblicima nasilja obuhvaćenim ovom Konvencijom.
Odgovor:
MINUS
[1] U Obrazloženjima uz Konvenciju nije precizno određeno što podrazumijeva sintagma „bez neopravdanog odlaganja“. Navedeno je kako je važno „da se osiguraju brze istrage i procesi“ i da je podjednako važno „poštovati prava žrtava tokom tih faza“, odnosno što više izbjegavati „pogoršanje stanja žrtava tokom istrage i sudskih procesa i da im osiguraju pomoć tokom kaznenih procesa“ (par. 255).
[2] U Obrazloženjima uz Konvenciju „efikasna“istraga i sudski postupak opisani su kao „utvrđivanje odgovarajućih činjenica, razgovori sa svim raspoloživim svjedocima/-kinjama, kao i provođenje forenzičke istrage zasnovane na multidisciplinarnom pristupu, uz korištenje najsuvremenije kriminalističke istražne metodologije“ (par. 256).
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL
AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod
Savet Evrope
 
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.