Član 48 - Zabrana obveznih alternativnih postupaka rješavanja sporova ili kažnjavanje
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obveze države i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Financijski resursi
Član 9 - Nevladine organizacije i civilno društvo
Član 10 - Tijelo za koordinaciju
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Usavršavanje stručnih osoba
Član 16 - Preventivna intervencija i terapijski programi
Član 18 - Opće obveze
Član 19 - Informacije
Član 20 - Opće usluge potpore
Član 21 - Pomoć u pojedinačnim/skupnim pritužbama
Član 22 - Specijalizirane usluge potpore
Član 23 - Skloništa
Član 24 - Telefonske linije za pomoć
Član 25 - Potpora žrtvama seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje od strane stručnih osoba
Član 29 - Građanske tužbe i pravna sredstva
Član 30 - Naknada štete
Član 31 - Skrb o djeci, pravo na viđanje djece i sigurnost
Član 32 - Građanske posljedice prisilnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Uhođenje
Član 35 - Tjelesno nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prisilni brak
Član 38 - Sakaćenje ženskih spolnih organa
Član 39 - Prisilni pobačaj i prisilna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje ili poticanje te pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za kaznena djela, uključujući i kaznena djela počinjena u ime takozvane “časti”
Član 43 - Primjenjivost kaznenih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i druge mjere
Član 46 - Otegotne okolnosti
Član 47 - Presude koje je donijela druga stranka
Član 48 - Zabrana obveznih alternativnih postupaka rješavanja sporova ili kažnjavanje
Član 49 - Opće obveze
Član 50 - Trenutačni odgovor, sprječavanje i zaštita
Član 51 - Procjena opasnosti i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitni nalozi za udaljavanje
Član 53 - Nalozi o zabrani pristupa ili nalozi o zaštiti
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastara
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Zahtjevi za azil utemeljeni na rodu
Član 61 - Zabrana protjerivanja ili vraćanja osoba
 
Član 48 - Zabrana obveznih alternativnih postupaka rješavanja sporova ili kažnjavanje
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obveze države i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Financijski resursi
Član 9 - Nevladine organizacije i civilno društvo
Član 10 - Tijelo za koordinaciju
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Usavršavanje stručnih osoba
Član 16 - Preventivna intervencija i terapijski programi
Član 18 - Opće obveze
Član 19 - Informacije
Član 20 - Opće usluge potpore
Član 21 - Pomoć u pojedinačnim/skupnim pritužbama
Član 22 - Specijalizirane usluge potpore
Član 23 - Skloništa
Član 24 - Telefonske linije za pomoć
Član 25 - Potpora žrtvama seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje od strane stručnih osoba
Član 29 - Građanske tužbe i pravna sredstva
Član 30 - Naknada štete
Član 31 - Skrb o djeci, pravo na viđanje djece i sigurnost
Član 32 - Građanske posljedice prisilnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Uhođenje
Član 35 - Tjelesno nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prisilni brak
Član 38 - Sakaćenje ženskih spolnih organa
Član 39 - Prisilni pobačaj i prisilna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje ili poticanje te pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za kaznena djela, uključujući i kaznena djela počinjena u ime takozvane “časti”
Član 43 - Primjenjivost kaznenih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i druge mjere
Član 46 - Otegotne okolnosti
Član 47 - Presude koje je donijela druga stranka
Član 48 - Zabrana obveznih alternativnih postupaka rješavanja sporova ili kažnjavanje
Član 49 - Opće obveze
Član 50 - Trenutačni odgovor, sprječavanje i zaštita
Član 51 - Procjena opasnosti i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitni nalozi za udaljavanje
Član 53 - Nalozi o zabrani pristupa ili nalozi o zaštiti
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastara
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Zahtjevi za azil utemeljeni na rodu
Član 61 - Zabrana protjerivanja ili vraćanja osoba
 
Član 48 - Zabrana obveznih alternativnih postupaka rješavanja sporova ili kažnjavanje
1. Stranke će poduzeti potrebne zakonodavne ili druge mjere kako bi zabranile obvezne alternativne postupke rješavanja sporova, uključujući medijaciju i mirenje, u vezi sa svim oblicima nasilja obuhvaćenih područjem primjene ove Konvencije.

2. Stranke će poduzeti potrebne zakonodavne ili druge mjere kako bi osigurale da će se, ako se naloži plaćanje novčane kazne, s dužnom pažnjom uzeti u obzir mogućnost počinitelja/ počiniteljice da podmiri svoje financijske obveze prema žrtvi.
INDIKATORI
 
1. Stupanj ugrađenosti mjera/odredbi u relevantne zakone/podzakonske akte/strategije i politike kojima se zabranjuje obvezno alternativno rješavanje sporova, uključujući medijaciju i pomirenje, u odnosu na sve oblike nasilja.
Odgovor:
1. Stupanj ugrađenosti mjera/odredbi u relevantne zakone/podzakonske akte/strategije i politike kojima se zabranjuje obvezno alternativno rješavanje sporova, uključujući medijaciju i pomirenje, u odnosu na sve oblike nasilja.
Odgovor:
MINUS
2. Na godišnjoj razini postotak alternativno rješenih kaznenih/prekršajnih postupaka razvrstano u odnosu na sve oblike nasilja obuhvaćene ovom Konvencijom i u odnosu na vrstu alternativnog rješenja u odnosu na ukupan broj prijava za ova djela.
Odgovor:
2. Na godišnjoj razini postotak alternativno rješenih kaznenih/prekršajnih postupaka razvrstano u odnosu na sve oblike nasilja obuhvaćene ovom Konvencijom i u odnosu na vrstu alternativnog rješenja u odnosu na ukupan broj prijava za ova djela.
Odgovor:
MINUS
3. Na godišnjoj razini postotak izrečenih alternativnih sankcija razvrstano u odnosu na sve oblike nasilja obuhvaćene ovom Konvencijom i u odnosu na vrstu alternativne sankcije u odnosu na ukupni broj sankcija za ova djela.
Odgovor:
3. Na godišnjoj razini postotak izrečenih alternativnih sankcija razvrstano u odnosu na sve oblike nasilja obuhvaćene ovom Konvencijom i u odnosu na vrstu alternativne sankcije u odnosu na ukupni broj sankcija za ova djela.
Odgovor:
MINUS
4. Na godišnjoj razini postotak provedenih postupaka mirenja/medijacije u parničnim sudskim postupcima za djela koja su obuhvaćena ovom konvencijom razvrstano u odnosu na sve oblike nasilja obuhvaćene ovom Konvencijom i u odnosu na tijelo pred kojim je provedeno mirenje ili medijacija.
Odgovor:
4. Na godišnjoj razini postotak provedenih postupaka mirenja/medijacije u parničnim sudskim postupcima za djela koja su obuhvaćena ovom konvencijom razvrstano u odnosu na sve oblike nasilja obuhvaćene ovom Konvencijom i u odnosu na tijelo pred kojim je provedeno mirenje ili medijacija.
Odgovor:
MINUS
5. Stupanj ugrađenosti mjera/odredbi u relevantne zakone/podzakonske akte/strategije i politike kojima se određuje da se, ukoliko se odredi novčana kazna, uzima u obzir utjecaj na materijalni položaj žrtve.
Odgovor:
5. Stupanj ugrađenosti mjera/odredbi u relevantne zakone/podzakonske akte/strategije i politike kojima se određuje da se, ukoliko se odredi novčana kazna, uzima u obzir utjecaj na materijalni položaj žrtve.
Odgovor:
MINUS
6. Na godišnjoj razini postotak izrečenih novčanih kazni razvrstano u odnosu na sve oblike nasilja obuhvaćene ovom Konvencijom u odnosu na ukupan broj sankcija za ova djela.
Odgovor:
6. Na godišnjoj razini postotak izrečenih novčanih kazni razvrstano u odnosu na sve oblike nasilja obuhvaćene ovom Konvencijom u odnosu na ukupan broj sankcija za ova djela.
Odgovor:
MINUS
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL
AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod
Savet Evrope
 
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.