04/06/2014, Zagreb
ULIČNA AKCIJA

04/06/2014, Zagreb
ULIČNA AKCIJA

Centar za građanske inicijative Poreč, u suradnji s Društvom naša djeca, djelatnicima/cama Crvenog križa Poreč, policijskim službenicima/cama Odjela prevencije PU Istarske i PP Poreč te Sigurnom kućom Istra, obilježio je Međunarodni dan nedužne djece žrtava agresije.


Tim povodom aktivistkinje su djelile letke o Konvenciji VE o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te dale izjavu za Radio Centar studio Poreč kako bi naglasile važnost zaštite prava djece i žena koji pate zbog različitih vidova zlostavljanja. 

Centar za građanske inicijative Poreč, u suradnji s Društvom naša djeca, djelatnicima/cama Crvenog križa Poreč, policijskim službenicima/cama Odjela prevencije PU Istarske i PP Poreč te Sigurnom kućom Istra, obilježio je Međunarodni dan nedužne djece žrtava agresije.
Tim povodom aktivistkinje su djelile letke o Konvenciji VE o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te dale izjavu za Radio Centar studio Poreč kako bi naglasile važnost zaštite prava djece i žena koji pate zbog različitih vidova zlostavljanja. 

SHARE:
Prev            Prev
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL
AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod
Savet Evrope
 
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Close
Close