19/2/2013 Zagreb
Sastanak

19/2/2013 Zagreb
Sastanak

Cilj sastanka:

Prisutnim članicama mreže predstavljen je projekt i planirane aktivnosti s posebnim naglaskom na aktivnosti iz grupe 2 - 2.1 Advocacy (campaign) for ratification of the CoE Convention.

Članice su zaključile kako su planirane aktivnosti u skladu s misijom Ženske mreže Hrvatske te da će podržati aktivnosti posebno one koje se odnose na zagovaranje za ratifikaciju i inplementaciju Konvencije.

Prokomentirana je akcija koju je proveo Centar za žene žrtve rata u ime Ženske mreže Hrvatske kad je promatračima/cama u Evropskom parlamentu poslan zahtjev da za vrijeme plenarnog zasjedanja u Strasburu lobiraju za potpis Written Declaration 37 /Pisanu Deklaraciju 37 koja zahtjeva od EU ratificiranje Konvencije Vijeća Evrope protiv nasilja nad ženama. Odgovorile su Ingrid Antičević Marinović (telefonski i u ime Biljane Borzan) i Tanja Vrbat (mailom) te su iskazale podršku akciji i istakle ograničavajuću poziciju svog članstva u Evropskom parlamentu kao promatračica.  

Utvrđeni su naredni koraci za lobiranje za ratifikaciju. Dogovoreno je da se svim relevantnim državnim tjelima kao i svim relevantnim dionicima uputi info o projektu.

Prisutne organizacije članice:

Domine, Split

Centar za građanske inicijative Poreč

Ženska pomoć sada, Zagreb

Srpski demokratski forum – Ženska inicijativa, Zagreb

Centar za ženske studije, Zagreb

Centar za žene žrtve rata

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Autonomna ženska kuća Zagreb

Lezbijska grupa Kontra

Cilj sastanka:

Prisutnim članicama mreže predstavljen je projekt i planirane aktivnosti s posebnim naglaskom na aktivnosti iz grupe 2 - 2.1 Advocacy (campaign) for ratification of the CoE Convention.

Članice su zaključile kako su planirane aktivnosti u skladu s misijom Ženske mreže Hrvatske te da će podržati aktivnosti posebno one koje se odnose na zagovaranje za ratifikaciju i inplementaciju Konvencije.

Prokomentirana je akcija koju je proveo Centar za žene žrtve rata u ime Ženske mreže Hrvatske kad je promatračima/cama u Evropskom parlamentu poslan zahtjev da za vrijeme plenarnog zasjedanja u Strasburu lobiraju za potpis Written Declaration 37 /Pisanu Deklaraciju 37 koja zahtjeva od EU ratificiranje Konvencije Vijeća Evrope protiv nasilja nad ženama. Odgovorile su Ingrid Antičević Marinović (telefonski i u ime Biljane Borzan) i Tanja Vrbat (mailom) te su iskazale podršku akciji i istakle ograničavajuću poziciju svog članstva u Evropskom parlamentu kao promatračica.  

Utvrđeni su naredni koraci za lobiranje za ratifikaciju. Dogovoreno je da se svim relevantnim državnim tjelima kao i svim relevantnim dionicima uputi info o projektu.

Prisutne organizacije članice:

Domine, Split

Centar za građanske inicijative Poreč

Ženska pomoć sada, Zagreb

Srpski demokratski forum – Ženska inicijativa, Zagreb

Centar za ženske studije, Zagreb

Centar za žene žrtve rata

Savez samostalnih sindikata Hrvatske

Autonomna ženska kuća Zagreb

Lezbijska grupa Kontra

SHARE:
Prev            Prev
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL
AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod
Savet Evrope
 
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Close
Close