6/5/2014 Zagreb
Okrugli stol

6/5/2014 Zagreb
Okrugli stol

U organizaciji Ženske mreže Hrvatske, Centra za žene žrtve rata –ROSA, Srpskog demokratskog foruma, organizacije Bolja Budućnost – Udruga Žena Romkinja Hrvatske te Lezbijske grupe Kontra u Zagrebu je 6. svibnja 2014. održan okrugli stol «Izbori za Evropski parlament – stavovi kandidata i kandidatkinja o pitanjima zaštite ženskih prava i prava manjinskih skupina». Na okruglom stolu se raspravljalo i o zaštiti žena od rodno utemeljenog nasilja u skladu sa standarima propisanim Konvencijom VE o sprječavanju i borbi protiv naslja nad ženama i obiteljskog nasilja. 

Na okruglom stolu sudjelovali su predstavnici/ce 8 lista političkih stranaka koje su se kandidirale za EU Parlament. Uvodno su govorile pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić, Biserka Momčinović za Žensku mrežu Hrvatske, Ramiza Memedi za Udrugu Žena Romkinja Hrvatske „Bolja Budućnost“, Mira Ličina Jovanović za Srpski demokratski forum, te Sanja Juras za Lezbijsku grupu Kontra.

Uoči evropskih izbora provode se sljedeće kampanje: «Djelujte danas za budućnost, osigurajte rodnu ravnopravnost!», Evropskog ženskog lobija, «Za različitost», Evropske mreže protiv rasizma, «Izađi» ILGA-e Europe i «Bez mržnje!», Evropske mreže protiv rasizma i ILGA Europe, kojima više od 3000 organizacija poručuje da diskriminacija jedne društvene skupine ili manjine pogađa cijelo društvo.          

U sklopu provedbe gore navedenih kampanja, organizacije za zaštitu ljudskih prava iz Hrvatske odlučile su organizirati zajedno okrugli stol kako bi bolje informirale javnost o programima stranaka, odnosno lista i mogućem zalaganju njihovih kandidata i kandidatkinja za suzbijanje diskriminacije i zaštitu ljudskih prava. 

U organizaciji Ženske mreže Hrvatske, Centra za žene žrtve rata –ROSA, Srpskog demokratskog foruma, organizacije Bolja Budućnost – Udruga Žena Romkinja Hrvatske te Lezbijske grupe Kontra u Zagrebu je 6. svibnja 2014. održan okrugli stol «Izbori za Evropski parlament – stavovi kandidata i kandidatkinja o pitanjima zaštite ženskih prava i prava manjinskih skupina». Na okruglom stolu se raspravljalo i o zaštiti žena od rodno utemeljenog nasilja u skladu sa standarima propisanim Konvencijom VE o sprječavanju i borbi protiv naslja nad ženama i obiteljskog nasilja. 

Na okruglom stolu sudjelovali su predstavnici/ce 8 lista političkih stranaka koje su se kandidirale za EU Parlament. Uvodno su govorile pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić, Biserka Momčinović za Žensku mrežu Hrvatske, Ramiza Memedi za Udrugu Žena Romkinja Hrvatske „Bolja Budućnost“, Mira Ličina Jovanović za Srpski demokratski forum, te Sanja Juras za Lezbijsku grupu Kontra.

Uoči evropskih izbora provode se sljedeće kampanje: «Djelujte danas za budućnost, osigurajte rodnu ravnopravnost!», Evropskog ženskog lobija, «Za različitost», Evropske mreže protiv rasizma, «Izađi» ILGA-e Europe i «Bez mržnje!», Evropske mreže protiv rasizma i ILGA Europe, kojima više od 3000 organizacija poručuje da diskriminacija jedne društvene skupine ili manjine pogađa cijelo društvo.          

U sklopu provedbe gore navedenih kampanja, organizacije za zaštitu ljudskih prava iz Hrvatske odlučile su organizirati zajedno okrugli stol kako bi bolje informirale javnost o programima stranaka, odnosno lista i mogućem zalaganju njihovih kandidata i kandidatkinja za suzbijanje diskriminacije i zaštitu ljudskih prava. 

SHARE:
Prev            Prev
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL
AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod
Savet Evrope
 
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Close
Close