Zagreb, 8/3/2017
ZAKON

Zagreb, 8/3/2017
ZAKON
Ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić je objavila Odluku o osnivanju Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.  U radnu skupinu su uz predstavnike i predstavnice relevantnih ministarstava, ureda Vlade RH, fakulteta i aktiviskinja ženskih organizacija imenovana i dva predstavnika udruga koje se aktivno javno zalažu protiv ratifikacije Konvencije. Naime u Radnu skupinu imenovani su Ivan Prskalo iz Ordo Iuris Hrvatska i Ivan Munjin iz U ime obitelji, predstavnici udruga koje se izričito protive ratifikaciji Konvencije. Uz navedeno, radi se o osobama koje nemaju nikakvog iskustva vezano za problematiku kojom se Konvencija bavi. Ova odluka izazvala je kritike ženskih organizacija koje su se obratile premijeru, resornoj ministrici i javnosti izjavom.
Ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić je objavila Odluku o osnivanju Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga Zakona o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.  U radnu skupinu su uz predstavnike i predstavnice relevantnih ministarstava, ureda Vlade RH, fakulteta i aktiviskinja ženskih organizacija imenovana i dva predstavnika udruga koje se aktivno javno zalažu protiv ratifikacije Konvencije. Naime u Radnu skupinu imenovani su Ivan Prskalo iz Ordo Iuris Hrvatska i Ivan Munjin iz U ime obitelji, predstavnici udruga koje se izričito protive ratifikaciji Konvencije. Uz navedeno, radi se o osobama koje nemaju nikakvog iskustva vezano za problematiku kojom se Konvencija bavi. Ova odluka izazvala je kritike ženskih organizacija koje su se obratile premijeru, resornoj ministrici i javnosti izjavom.
SHARE:
Prev            Prev
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL
AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod
Savet Evrope
 
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Close
Close