25/11/2016
POKRETANJE RATIFIKACIJE

25/11/2016
POKRETANJE RATIFIKACIJE

U svom iskazu na službenim stranicama Vlade RH navodi se: Usprkos poboljšanju položaja žena u društvu, trećina žena u Europskoj uniji bila je žrtva fizičkog ili seksualnog nasilja, mnoge su izložene psihičkom nasilju od svojih partnera, a procjenjuje se da je svaka dvadeseta tijekom svog života bila žrtva silovanja. Broj femicida – ubojstva žena –u porastu je i u Hrvatskoj, a velik broj slučaja nasilja nad ženama nije prijavljen.

Vlada Republike Hrvatske u svom će djelovanju slijediti tzv. 3P pristup koji podrazumijeva prevenciju nasilja, protekciju žrtava i procesuiranje počinitelja. Nasilje nad ženama je nedopustivo i napori za njegovo iskorjenjivanje preduvjet su osiguravanja ravnopravnosti spolova. Adekvatan i transparentan sustav podrške žrtvama, sustavna edukacija svih tijela koja se bave nasiljem nad ženama te jačanje preventivnih mjera, ciljevi su rada Vlade u ovom području.

U povodu Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, predsjednik Vlade Andrej Plenković istaknuo je kako žene žrtve nasilja u Hrvatskoj moraju biti bolje zaštićene, a počinitelji sankcionirani.


Najavio je da će stoga Vlada Republike Hrvatske, odnosno ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić, što skorije pokrenuti postupak ratifikacije Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, poznatije kao Istanbulska konvencija, u Hrvatskom saboru.

Istanbulska konvencija Vijeća Europe prvi je pravno obavezujući i sveobuhvatan međunarodni mehanizam borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, koju je Hrvatska potpisala 2013., a stupila je na snagu 2014. ratifikacijom deset država članica. U ožujku 2016. Europska komisija predložila je da i Europska unija ratificira Konvenciju. Dokument uspostavlja standarde zaštite žrtava nasilja, dostupnosti centara za pomoć, telefonsku liniju za pomoć te jamče kazneni progon počinitelja svih oblika nasilja.

U svom iskazu na službenim stranicama Vlade RH navodi se: Usprkos poboljšanju položaja žena u društvu, trećina žena u Europskoj uniji bila je žrtva fizičkog ili seksualnog nasilja, mnoge su izložene psihičkom nasilju od svojih partnera, a procjenjuje se da je svaka dvadeseta tijekom svog života bila žrtva silovanja. Broj femicida – ubojstva žena –u porastu je i u Hrvatskoj, a velik broj slučaja nasilja nad ženama nije prijavljen.

Vlada Republike Hrvatske u svom će djelovanju slijediti tzv. 3P pristup koji podrazumijeva prevenciju nasilja, protekciju žrtava i procesuiranje počinitelja. Nasilje nad ženama je nedopustivo i napori za njegovo iskorjenjivanje preduvjet su osiguravanja ravnopravnosti spolova. Adekvatan i transparentan sustav podrške žrtvama, sustavna edukacija svih tijela koja se bave nasiljem nad ženama te jačanje preventivnih mjera, ciljevi su rada Vlade u ovom području.

U povodu Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, predsjednik Vlade Andrej Plenković istaknuo je kako žene žrtve nasilja u Hrvatskoj moraju biti bolje zaštićene, a počinitelji sankcionirani.
Najavio je da će stoga Vlada Republike Hrvatske, odnosno ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić, što skorije pokrenuti postupak ratifikacije Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, poznatije kao Istanbulska konvencija, u Hrvatskom saboru.

Istanbulska konvencija Vijeća Europe prvi je pravno obavezujući i sveobuhvatan međunarodni mehanizam borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, koju je Hrvatska potpisala 2013., a stupila je na snagu 2014. ratifikacijom deset država članica. U ožujku 2016. Europska komisija predložila je da i Europska unija ratificira Konvenciju. Dokument uspostavlja standarde zaštite žrtava nasilja, dostupnosti centara za pomoć, telefonsku liniju za pomoć te jamče kazneni progon počinitelja svih oblika nasilja.

SHARE:
Prev            Prev
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL
AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod
Savet Evrope
 
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Close
Close