25/11/2013 Zagreb
Tematska sjednica

25/11/2013 Zagreb
Tematska sjednica
U povodu obilježavanja 25. studenog Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama Centar za žene žrtve rata ROSA u suradnji s Ženskom mrežom Hrvatske i Odborom  za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora, te Europskim ženskim lobijem organizira tematsku sjednicu.

Sjednica će se održati 25.11. u zgradi Hrvatskog sabora, Zagreb, Trg sv. Marka 6, u dvorani Ivana Mažuranića (84) s početkom u 14h. Na sjednici će se istaknuti važnost ratifikacije i primjene Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Na sjednicu će uz članove/ice Odbora biti pozvani svi zastupnici i zastupnice, predstavnici nadležnih državnih institucija kao i predstavnici udruga koje se bave zaštitom i promicanjem prava žrtava obiteljskog nasilja.
Članice Centra za žene žrtve rata ROSA na sjednici će predstaviti Kampanju Potpisujem čime će i službeno početi aktivnosti regionalne kampanje u Hrvatskoj.  Tom prilikom svi/e sudionici/ce sjednice bit će pozvani potpisati potporu ratifikaciji i implementaciji Konvencije.

Regionalna kampanja "Potpisujem", posvećena ratifikaciji i punoj primjeni Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, realizirat će se u šest zemalja regije: Srbiji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Sloveniji, Hrvatskoj i Austriji.
U povodu obilježavanja 25. studenog Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama Centar za žene žrtve rata ROSA u suradnji s Ženskom mrežom Hrvatske i Odborom  za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora, te Europskim ženskim lobijem organizira tematsku sjednicu.

Sjednica će se održati 25.11. u zgradi Hrvatskog sabora, Zagreb, Trg sv. Marka 6, u dvorani Ivana Mažuranića (84) s početkom u 14h. Na sjednici će se istaknuti važnost ratifikacije i primjene Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji.

Na sjednicu će uz članove/ice Odbora biti pozvani svi zastupnici i zastupnice, predstavnici nadležnih državnih institucija kao i predstavnici udruga koje se bave zaštitom i promicanjem prava žrtava obiteljskog nasilja. Članice Centra za žene žrtve rata ROSA na sjednici će predstaviti Kampanju Potpisujem čime će i službeno početi aktivnosti regionalne kampanje u Hrvatskoj.  Tom prilikom svi/e sudionici/ce sjednice bit će pozvani potpisati potporu ratifikaciji i implementaciji Konvencije.

Regionalna kampanja "Potpisujem", posvećena ratifikaciji i punoj primjeni Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, realizirat će se u šest zemalja regije: Srbiji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Sloveniji, Hrvatskoj i Austriji.
SHARE:
Prev            Prev
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL
AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod
Savet Evrope
 
CZR UBL NSRP Drutvo SOS telefon AC Sigurna enska kuca WAVE EWL AKZ CGI Porec Domine Delfin Udruga Brod Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Kampanju podržavaju:
EU    Ured za udruge RH
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Centra za žene žrtve rata - ROSA i ni na koji način ne odražava stavove Europske unije, Nacionalne zaklade za razvoj Civilnog društva i Ureda Vlade Republike Hrvatske za udruge.
Close
Close