Ne tolerišem
Ne tolerišem
NE PISMENOS
Ne tolerišem
Neguj m. (1)
Ne tolerišem
SPC šTO NE PLAćA POREZ
Ne tolerišem
Smiljka (49)
Ne tolerišem
PRETNJE
Ne tolerišem
Jasmina (36)
Ne tolerišem
NASILJE NAD žENAMA
Ne tolerišem
S (37)
Ne tolerišem
Agresiju, svadju i nekulturu.
Ne tolerišem
Sladjana (38)
Ne tolerišem
Nekulturu
Ne tolerišem
Masa . (26)
Ne tolerišem
NEZAINTERESOVANE PROFESORE
Ne tolerišem
Marija (25)
Ne tolerišem
NAREDJENJA
Ne tolerišem
Maki (33)
Ne tolerišem
NEPISMENE LJUDE
Ne tolerišem
SONJA (46)
Ne tolerišem
LJUDE
Ne tolerišem
Ivana (23)
Ne tolerišem
FOLIRANJE
Ne tolerišem
Bikky (45)