A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrješenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Udruženja građana i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono tijelo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad sa počiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizovane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni ljekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posjetu i bezbjednost
Član 32 - Građanske posljedice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekavanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična djela, uključujući i djela počinjena u ime takozvane „časti“
Član 43 - Važenje krivičnih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mjere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presuda treće članice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrješenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procjena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mjere zaštite
Član 53 - Mjere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastarjelost
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Rodno zasnovani zahtjevi za azil
Član 61 - Zabrana protjerivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
 
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrješenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Udruženja građana i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono tijelo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad sa počiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizovane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni ljekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posjetu i bezbjednost
Član 32 - Građanske posljedice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekavanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična djela, uključujući i djela počinjena u ime takozvane „časti“
Član 43 - Važenje krivičnih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mjere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presuda treće članice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrješenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procjena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mjere zaštite
Član 53 - Mjere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastarjelost
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Rodno zasnovani zahtjevi za azil
Član 61 - Zabrana protjerivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
 
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrješenja sporova odnosno određivanja kazne
1. Članice će preduzeti neophodne zakonodavne ili druge mjere kako bi zabranile obavezno alternativno razrješenje sporova, uključujući medijaciju i pomirenje, u odnosu na sve oblike nasilja obuhvaćene Konvencijom.

2. Članice će preduzeti neophodne zakonodavne ili druge mjere kako bi obezbijedile, ukoliko se odredi novčana kazna, da se povede računa o sposobnosti učinioca da ispuni svoje finansijske obaveze prema žrtvi.
INDIKATORI
 
1. Stepen ugrađenosti mjera/odredbi kojima se zabranjuje obavezno alternativno rešavanje sporova, uključujući medijaciju i pomirenje, u odnosu na sve oblike nasilja, u relevantne zakone/podzakonska akta/strategije i politike.
Odgovor:
1. Stepen ugrađenosti mjera/odredbi kojima se zabranjuje obavezno alternativno rešavanje sporova, uključujući medijaciju i pomirenje, u odnosu na sve oblike nasilja, u relevantne zakone/podzakonska akta/strategije i politike.
Odgovor:
MINUS
2. Procenat alternativno razriješenih krivičnih/prekršajnih postupaka razvrstano u odnosu na sve oblike nasilja obuhvaćene ovom Konvencijom i u odnosu na vrstu alternativnog razrešenja, u odnosu na ukupni broj prijava za ova djela, na godišnjem nivou.
Odgovor:
2. Procenat alternativno razriješenih krivičnih/prekršajnih postupaka razvrstano u odnosu na sve oblike nasilja obuhvaćene ovom Konvencijom i u odnosu na vrstu alternativnog razrešenja, u odnosu na ukupni broj prijava za ova djela, na godišnjem nivou.
Odgovor:
MINUS
3. Procenat izrečenih alternativnih sankcija, razvrstano u odnosu na sve oblike nasilja obuhvaćene ovom Konvencijom i u odnosu na vrstu alternativne sankcije, u odnosu na ukupni broj sankcija za ova djela, na godišnjem nivou.
Odgovor:
3. Procenat izrečenih alternativnih sankcija, razvrstano u odnosu na sve oblike nasilja obuhvaćene ovom Konvencijom i u odnosu na vrstu alternativne sankcije, u odnosu na ukupni broj sankcija za ova djela, na godišnjem nivou.
Odgovor:
MINUS
4. Procenat sprovedenih postupaka mirenja/medijacije u parničnim sudskim postupcima za djela koja su obuhvaćena ovom Konvencijom, razvrstano u odnosu na sve oblike nasilja obuhvaćene ovom Konvencijom i u odnosu na organ pred kojim je sprovedeno mirenje ili medijacija, na godišnjem nivou.
Odgovor:
4. Procenat sprovedenih postupaka mirenja/medijacije u parničnim sudskim postupcima za djela koja su obuhvaćena ovom Konvencijom, razvrstano u odnosu na sve oblike nasilja obuhvaćene ovom Konvencijom i u odnosu na organ pred kojim je sprovedeno mirenje ili medijacija, na godišnjem nivou.
Odgovor:
MINUS
5. Stepen ugrađenosti mjera/odredbi, kojima se određuje da se, ukoliko se odredi novčana kazna, uzima u obzir uticaj na materijalni položaj žrtve, u relevantne zakone/podzakonska akta/strategije i politike.
Odgovor:
5. Stepen ugrađenosti mjera/odredbi, kojima se određuje da se, ukoliko se odredi novčana kazna, uzima u obzir uticaj na materijalni položaj žrtve, u relevantne zakone/podzakonska akta/strategije i politike.
Odgovor:
MINUS
6. Procenat izrečenih novčanih kazni, razvrstano u odnosu na sve oblike nasilja obuhvaćene ovom Konvencijom, u odnosu na ukupni broj sankcija za ova djela, na godišnjem nivou.
Odgovor:
6. Procenat izrečenih novčanih kazni, razvrstano u odnosu na sve oblike nasilja obuhvaćene ovom Konvencijom, u odnosu na ukupni broj sankcija za ova djela, na godišnjem nivou.
Odgovor:
MINUS
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.