A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Udruženja građana i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono tijelo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad sa počiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizovane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni ljekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posjetu i bezbjednost
Član 32 - Građanske posljedice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekavanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična djela, uključujući i djela počinjena u ime takozvane „časti“
Član 43 - Važenje krivičnih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mjere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presuda treće članice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrješenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procjena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mjere zaštite
Član 53 - Mjere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastarjelost
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Rodno zasnovani zahtjevi za azil
Član 61 - Zabrana protjerivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
 
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 3 – Definicije
Član 5 - Obaveze država i dužna pažnja
Član 7 - Sveobuhvatne i koordinirane politike
Član 8 - Finansijska sredstva
Član 9 - Udruženja građana i civilno društvo
Član 10 - Koordinaciono tijelo
Član 11 - Prikupljanje podataka i istraživanje
Član 15 - Obuka stručnjaka
Član 16 - Programi preventivne intervencije i programi za rad sa počiniocima nasilja
Član 18 - Opšte obaveze
Član 19 - Informisanje
Član 20 - Opšte usluge podrške
Član 21 - Pomoć kod pojedinačnih odnosno kolektivnih žalbi
Član 22 - Specijalizovane usluge podrške
Član 23 - Sigurne kuće
Član 24 - SOS telefoni
Član 25 - Podrška za žrtve seksualnog nasilja
Član 26 - Zaštita i podrška za djecu svjedoke
Član 27 - Prijavljivanje
Član 28 - Prijavljivanje stručnjaka
Član 29 - Građanske parnice i pravni ljekovi
Član 30 - Naknada
Član 31 - Starateljstvo, pravo na posjetu i bezbjednost
Član 32 - Građanske posljedice prinudnih brakova
Član 33 - Psihičko nasilje
Član 34 - Proganjanje
Član 35 - Fizičko nasilje
Član 36 - Seksualno nasilje, uključujući silovanje
Član 37 - Prinudni brak
Član 38 - Genitalno sakaćenje žena
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Član 40 - Seksualno uznemiravanje
Član 41 - Pomaganje odnosno podstrekavanje i pokušaj
Član 42 - Neprihvatljiva opravdanja za krivična djela, uključujući i djela počinjena u ime takozvane „časti“
Član 43 - Važenje krivičnih djela
Član 44 - Nadležnost
Član 45 - Sankcije i mjere
Član 46 - Otežavajuće okolnosti
Član 47 - Presuda treće članice
Član 48 - Zabrana procesa obaveznog alternativnog razrješenja sporova odnosno određivanja kazne
Član 49 - Opšte obaveze
Član 50 - Neposredni odgovor, prevencija i zaštita
Član 51 - Procjena rizika i upravljanje rizikom
Član 52 - Hitne mjere zaštite
Član 53 - Mjere zabrane prilaska odnosno zaštite
Član 54 - Istrage i dokazi
Član 55 - Postupci ex parte i ex officio
Član 56 - Mjere zaštite
Član 57 - Pravna pomoć
Član 58 - Zastarjelost
Član 59 - Boravišni status
Član 60 - Rodno zasnovani zahtjevi za azil
Član 61 - Zabrana protjerivanja, odnosno vraćanja (non-refoulement)
 
Član 39 - Prinudni abortus i prinudna sterilizacija
Članice će preduzeti neophodne zakonodavne ili druge mjere kako bi obezbijedile da se inkriminišu sljedeće namjerne radnje:
a. abortus žene bez njenog informisanog pristanka;
b. operacija u svrhu odnosno uz ishod onemogućavanja prirodne reprodukcije kod žene bez njenog informisanog pristanka i razumijevanja procedure.
INDIKATORI
 
1. Stepen ugrađenosti mjera/odredbi kojima se obezbjeđuje kažnjavanje prinudnog abortusa i prinudne sterilizacije usklađeno sa definicijama iz Konvencije, u relevantne zakone/podzakonska akta/strategije i politike.
Odgovor:
1. Stepen ugrađenosti mjera/odredbi kojima se obezbjeđuje kažnjavanje prinudnog abortusa i prinudne sterilizacije usklađeno sa definicijama iz Konvencije, u relevantne zakone/podzakonska akta/strategije i politike.
Odgovor:
MINUS
2. Broj prijava djela prinudnog abortusa i prinudne sterilizacije podnijetih policiji i drugim organima/službama (socijalne službe, javno tužilaštvo, zdravstvene ustanove, relevantne nevladine organizacije), na godišnjem nivou.
Odgovor:
2. Broj prijava djela prinudnog abortusa i prinudne sterilizacije podnijetih policiji i drugim organima/službama (socijalne službe, javno tužilaštvo, zdravstvene ustanove, relevantne nevladine organizacije), na godišnjem nivou.
Odgovor:
MINUS
3. Procenat prijava djela prinudnog abortusa i prinudne sterilizacije koje primi javno tužilaštvo, u odnosu na ukupni broj ovih prijava podnijetih relevantnim službama, na godišnjem nivou.
Odgovor:
3. Procenat prijava djela prinudnog abortusa i prinudne sterilizacije koje primi javno tužilaštvo, u odnosu na ukupni broj ovih prijava podnijetih relevantnim službama, na godišnjem nivou.
Odgovor:
MINUS
4. Procenat pokrenutih krivičnih/prekršajnih postupaka za djela prinudnog abortusa i prinudne sterilizacije u odnosu na ukupni broj ovih prijava, na godišnjem nivou.
Odgovor:
4. Procenat pokrenutih krivičnih/prekršajnih postupaka za djela prinudnog abortusa i prinudne sterilizacije u odnosu na ukupni broj ovih prijava, na godišnjem nivou.
Odgovor:
MINUS
5. Procenat pravosnažnih sudskih presuda za djela prinudnog abortusa i prinudne sterilizacije u odnosu na ukupni broj ovih prijava podnijetih relevantnim službama, na godišnjem nivo.
Odgovor:
5. Procenat pravosnažnih sudskih presuda za djela prinudnog abortusa i prinudne sterilizacije u odnosu na ukupni broj ovih prijava podnijetih relevantnim službama, na godišnjem nivo.
Odgovor:
MINUS
6. Procenat izrečenih efektivnih kazni zatvora za djela prinudnog abortusa i prinudne sterilizacije u odnosu na ukupan broj ovih prijava (okončanih sudskih postupaka), na godišnjem nivou.
Odgovor:
6. Procenat izrečenih efektivnih kazni zatvora za djela prinudnog abortusa i prinudne sterilizacije u odnosu na ukupan broj ovih prijava (okončanih sudskih postupaka), na godišnjem nivou.
Odgovor:
MINUS
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.