A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.

Podgorica, 30/07/2017
CEDAW

Podgorica, 30/07/2017
CEDAW
Nakon razmatranja drugog periodičnog izvještaja za Crnu Goru Komitet za eliminaciju diskriminacije žena je uputio zaključna zapažanja sa preporukama za unapredjenje stanja. Podsjećamo da su NVO Centar za ženska prava, Sigurna ženska kuća, Centar za romske inicijative, SOS telefon Nikšić, Spekta i Queer Montenegro Komitetu podnijele izvjestaj iz sjenke o implementaciji Konvencije za eliminaciju diskriminacije žena.

Neke od preporuka koje je Komitet uputio Crnoj Gori su:

- da preduzme neophodne mjere za podizanje svijesti kako bi se borila protiv bilo kog pristupa koji daje prednost očuvanju porodice nad ženskim pravima, osigura da pomirenje ne dobije prioritet nad krivičnim gonjenjem počinilaca i da obezbijedi obeštećenje i reparaciju, uključujući naknadu štete i rehabilitaciju, žrtvama svih oblika rodno zasnovanog nasilja nad ženama;

- nastavi svoje napore na usklađivanju domaćeg zakonodavstva sa Konvencijom Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija), i osigura da se odredbe krivičnog zakonodavstva koje kažnjavaju nasilje nad ženama strogo primjenjuju, uključujući i putem pružanja izgradnje kapaciteta sudijama, tužiocima, policiji i drugim službenicima za sprovođenje zakona vezano za strogu primjenu ovih odredbi;
- sprovede mogućnost izdavanja naloga za zaštitu protiv nasilnih partnera, osigura njihovo izvršenje i izrekne sankcije za nepoštovanje naloga za zaštitu;

- osigura da se počinioci rodno zasnovanog nasilja nad ženama krivično gone i adekvatno kazne kaznama koje su srazmjerne težini njihovih krivičnih djela i ukine mogućnost podizanja bilo kakvih optužbi protiv žrtve;

Zaključna zapažanja o drugom periodičnom izvještaju Crne Gore prema Komitetu za eliminaciju diskriminacije žena možete preuzeti ovdje.
Nakon razmatranja drugog periodičnog izvještaja za Crnu Goru Komitet za eliminaciju diskriminacije žena je uputio zaključna zapažanja sa preporukama za unapredjenje stanja. Podsjećamo da su NVO Centar za ženska prava, Sigurna ženska kuća, Centar za romske inicijative, SOS telefon Nikšić, Spekta i Queer Montenegro Komitetu podnijele izvjestaj iz sjenke o implementaciji Konvencije za eliminaciju diskriminacije žena.

Neke od preporuka koje je Komitet uputio Crnoj Gori su:

- da preduzme neophodne mjere za podizanje svijesti kako bi se borila protiv bilo kog pristupa koji daje prednost očuvanju porodice nad ženskim pravima, osigura da pomirenje ne dobije prioritet nad krivičnim gonjenjem počinilaca i da obezbijedi obeštećenje i reparaciju, uključujući naknadu štete i rehabilitaciju, žrtvama svih oblika rodno zasnovanog nasilja nad ženama;

- nastavi svoje napore na usklađivanju domaćeg zakonodavstva sa Konvencijom Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija), i osigura da se odredbe krivičnog zakonodavstva koje kažnjavaju nasilje nad ženama strogo primjenjuju, uključujući i putem pružanja izgradnje kapaciteta sudijama, tužiocima, policiji i drugim službenicima za sprovođenje zakona vezano za strogu primjenu ovih odredbi; - sprovede mogućnost izdavanja naloga za zaštitu protiv nasilnih partnera, osigura njihovo izvršenje i izrekne sankcije za nepoštovanje naloga za zaštitu;

- osigura da se počinioci rodno zasnovanog nasilja nad ženama krivično gone i adekvatno kazne kaznama koje su srazmjerne težini njihovih krivičnih djela i ukine mogućnost podizanja bilo kakvih optužbi protiv žrtve;

Zaključna zapažanja o drugom periodičnom izvještaju Crne Gore prema Komitetu za eliminaciju diskriminacije žena možete preuzeti ovdje.
SHARE:
Prev            Prev
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.