A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.
PDF    
Podgorica, 22/11/2017
SAOPŠTENJE
PDF    
Podgorica, 22/11/2017
SAOPŠTENJE

U Crnoj Gori žrtve porodičnog nasilja nemaju pristup opštim uslugama podrške koje omogućavaju oporavak od nasilja.

Podsjećamo da je Crna Gora ratifikovala Konvenciju SE o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici i samim tim se obavezala da će preduzeti neophodne zakonodavne ili druge mjere kako bi obezbijedila da žrtve imaju pristup uslugama koje omogućavaju njihov oporavak od nasilja.

Tražimo da se izmijeni Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti i uskladi sa standardima Konvencije SE o sprječavanju i suzbijanju nasilja u porodici i nasilja nad ženama na način što će se pravo na materijalno obezbjeđenje proširiti na žene žrtve nasilja i istima omogućiti korišćenje ovog prava nakon izlaska iz nasilne veze i po pokretanju sudskog postupka, kao i jasno definisati pravo na jednokratnu materijalnu pomoć za sve žene žrtve nasilja.

Saopštenje je dostupno u prilogu.

U Crnoj Gori žrtve porodičnog nasilja nemaju pristup opštim uslugama podrške koje omogućavaju oporavak od nasilja.

Podsjećamo da je Crna Gora ratifikovala Konvenciju SE o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici i samim tim se obavezala da će preduzeti neophodne zakonodavne ili druge mjere kako bi obezbijedila da žrtve imaju pristup uslugama koje omogućavaju njihov oporavak od nasilja.

Tražimo da se izmijeni Zakon o socijalnoj i dječjoj zaštiti i uskladi sa standardima Konvencije SE o sprječavanju i suzbijanju nasilja u porodici i nasilja nad ženama na način što će se pravo na materijalno obezbjeđenje proširiti na žene žrtve nasilja i istima omogućiti korišćenje ovog prava nakon izlaska iz nasilne veze i po pokretanju sudskog postupka, kao i jasno definisati pravo na jednokratnu materijalnu pomoć za sve žene žrtve nasilja.

Saopštenje je dostupno u prilogu.
SHARE:
Prev            Prev
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.