A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.

Podgorica, 08/05/2017
SAMA JE TRAŽILA

Podgorica, 08/05/2017
SAMA JE TRAŽILA
Predstava o nasilju nad ženama "Sama je tražila" odigrana je u KICu "Budo Tomović" u organizaciji Sigurne ženske kuće i pozorišta Pan teatar.

U ovoj predstavi se sem fizičkog nasilja tretiraju i psihičko, vršnjačko i ekonomsko nasilje. Pisci priča su višenagradjivani pisci srednje i mlađe generacije poput Milana Markovića, Maje Pelević, Branislave Ilić i dr.

Cilj nam je da pošaljemo jasnu poruku da ne pristajemo na nasilje nad ženama i nasilje u porodici i da za njega nema opravdanja. Predstava jasno poručuje da fizičko nasilje, koje je najlakše za prepoznavanje, nije jedini oblik nasilja. U patrijarhalnom društvu je svaka pobuna žene neprihvatljiva, i tada nasilje lako postaje kaznena mjera, po sistemu  SAMA JE TRAŽILA. Stoga, važno je govoriti!
Predstava o nasilju nad ženama "Sama je tražila" odigrana je u KICu "Budo Tomović" u organizaciji Sigurne ženske kuće i pozorišta Pan teatar.

U ovoj predstavi se sem fizičkog nasilja tretiraju i psihičko, vršnjačko i ekonomsko nasilje. Pisci priča su višenagradjivani pisci srednje i mlađe generacije poput Milana Markovića, Maje Pelević, Branislave Ilić i dr.

Cilj nam je da pošaljemo jasnu poruku da ne pristajemo na nasilje nad ženama i nasilje u porodici i da za njega nema opravdanja. Predstava jasno poručuje da fizičko nasilje, koje je najlakše za prepoznavanje, nije jedini oblik nasilja. U patrijarhalnom društvu je svaka pobuna žene neprihvatljiva, i tada nasilje lako postaje kaznena mjera, po sistemu  SAMA JE TRAŽILA. Stoga, važno je govoriti!
SHARE:
Prev            Prev
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.