A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.

Podgorica, 25/11/2016
KONFERENCIJA

Podgorica, 25/11/2016
KONFERENCIJA

Ljiljana Raičević, predsjednica Sigurne ženske kuće govorila je na konferenciji "16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja – doprinos Crne Gore globalnoj kampanji" koju su organizovali Misija OSCE i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Predstavnice nevladinih organizacija govorile su o iskustvima u pružanju usluge smještaja u sklonište i izazovima sa kojima se susreću u praksi.

Misija OEBS-a predstavila je video spot kampanje pod nazivom "Računajte na mene" u kojem 16 muškaraca navodi 16 činjenica o rodno zasnovanom nasilju.

Konferencija je okupila učesnike/ce iz crnogorskih institucija, civilnog sektora i međunarodne zajednice koji se bave oblašću rodne ravnopravnosti i borbom protiv nasilja nad ženama.

Ljiljana Raičević, predsjednica Sigurne ženske kuće govorila je na konferenciji "16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja – doprinos Crne Gore globalnoj kampanji" koju su organizovali Misija OSCE i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Predstavnice nevladinih organizacija govorile su o iskustvima u pružanju usluge smještaja u sklonište i izazovima sa kojima se susreću u praksi.

Misija OEBS-a predstavila je video spot kampanje pod nazivom "Računajte na mene" u kojem 16 muškaraca navodi 16 činjenica o rodno zasnovanom nasilju.

Konferencija je okupila učesnike/ce iz crnogorskih institucija, civilnog sektora i međunarodne zajednice koji se bave oblašću rodne ravnopravnosti i borbom protiv nasilja nad ženama.

SHARE:
Prev            Prev
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.