A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.

Podgorica, 24/11/2016
SASTANAK

Podgorica, 24/11/2016
SASTANAK

Predstavnice Sigurne ženske kuće i SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić sastale su se sa članicom GREVIO komiteta Vesnom Ratković. Na sastanku je predstavljen način funkcionisanja ekspertske grupe, faze u procesu izvještavanja, kao i prenesena iskustva u procesu izvještavanja Austrije.

Crna Gora će početkom naredne godine biti pozvana da podnese izvještaj o primjeni Konvencije Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Dodatno, ženske nevladine organizacije će pisati izvještaj iz sjenke i dati svoj doprinos kroz prikaz stanja u oblasti primjene Konvencije.

Predstavnice Sigurne ženske kuće i SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić sastale su se sa članicom GREVIO komiteta Vesnom Ratković. Na sastanku je predstavljen način funkcionisanja ekspertske grupe, faze u procesu izvještavanja, kao i prenesena iskustva u procesu izvještavanja Austrije.

Crna Gora će početkom naredne godine biti pozvana da podnese izvještaj o primjeni Konvencije Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Dodatno, ženske nevladine organizacije će pisati izvještaj iz sjenke i dati svoj doprinos kroz prikaz stanja u oblasti primjene Konvencije.
SHARE:
Prev            Prev
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.