A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.

Zagreb 22/09/2016
KONFERENCIJA

Zagreb 22/09/2016
KONFERENCIJA

U Zagrebu je 22.septembra u organizaciji Centra za žene žrtve rata – ROSA održana medjunarodna konferencija posvećena Konvenciji SE o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Hrvatska je 2013. potpisala Konvenciju, ali ju još uvijek nije ratifikovala. 

Na konferenciji je predstavljena Analiza usklađenosti zakonodavstva RH sa Konvencijom SE o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici– ponovljena analiza za 2016. te iskustva u praksi funkcionisanja autonomnih ženskih servisa pomoći ženama i njihovoj djeci koji su preživjeli nasilje, kao i iskustva u implementaciji postojećih zakona.

U Zagrebu je 22.septembra u organizaciji Centra za žene žrtve rata – ROSA održana medjunarodna konferencija posvećena Konvenciji SE o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Hrvatska je 2013. potpisala Konvenciju, ali ju još uvijek nije ratifikovala. 

Na konferenciji je predstavljena Analiza usklađenosti zakonodavstva RH sa Konvencijom SE o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici– ponovljena analiza za 2016. te iskustva u praksi funkcionisanja autonomnih ženskih servisa pomoći ženama i njihovoj djeci koji su preživjeli nasilje, kao i iskustva u implementaciji postojećih zakona.

SHARE:
Prev            Prev
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.