A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.
PDF    
Podgorica 24/06/2016
USVOJENA INICIJATIVA
PDF    
Podgorica 24/06/2016
USVOJENA INICIJATIVA

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović je na sastanku lidera "Brdo-Brioni" procesa, održanom u Sarajevu 28. i 29.maja 2016.godine, inicirao pitanje regionalne saradnje u sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Ovu inicijativu pokrenili su Sigurna ženska kuća i Odbor za rodnu ravnopravnost, upućujuću predsjednicima država Podgoričku deklaraciju. Podsjecamo da je Podgorička deklaracija usvojena na međunarodnoj konferenciji „Opšte i specijalizovane usluge podrške za žene sa iskustvom nasilja - garancije dostupnosti i kvaliteta usluge“, od strane učesnika/ca iz Crne Gore, Albanije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Rumunije, Slovenije, Srbije i Turske.


U zaključcima sa sastanka navodi se da učesnici procesa obavezuju da će jačati rodnu ravnopravnost, posebno na liderskim pozicijama, i iskorijeniti nasilje nad ženama i nasilje u porodici u Jugoistočnoj Evropi, uvažavajući rad relevantnih nevladinih organizacija.

Proces Brdo Brioni je sastanak šefova država Jugoistočne i Centralne Evrope, koji su pokrenule Slovenija i Hrvatska za rješavanje otvorenih pitanja regionalnom saradnjom. U okviru te inicijative predsjednici država regiona se okupljaju jednom godišnje, a svaki put učestvuje i počasni gost iz neke članice Evropske unije.

Zaključci dostupni u prilogu.

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović je na sastanku lidera "Brdo-Brioni" procesa, održanom u Sarajevu 28. i 29.maja 2016.godine, inicirao pitanje regionalne saradnje u sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Ovu inicijativu pokrenili su Sigurna ženska kuća i Odbor za rodnu ravnopravnost, upućujuću predsjednicima država Podgoričku deklaraciju. Podsjecamo da je Podgorička deklaracija usvojena na međunarodnoj konferenciji „Opšte i specijalizovane usluge podrške za žene sa iskustvom nasilja - garancije dostupnosti i kvaliteta usluge“, od strane učesnika/ca iz Crne Gore, Albanije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Rumunije, Slovenije, Srbije i Turske.
U zaključcima sa sastanka navodi se da učesnici procesa obavezuju da će jačati rodnu ravnopravnost, posebno na liderskim pozicijama, i iskorijeniti nasilje nad ženama i nasilje u porodici u Jugoistočnoj Evropi, uvažavajući rad relevantnih nevladinih organizacija.

Proces Brdo Brioni je sastanak šefova država Jugoistočne i Centralne Evrope, koji su pokrenule Slovenija i Hrvatska za rješavanje otvorenih pitanja regionalnom saradnjom. U okviru te inicijative predsjednici država regiona se okupljaju jednom godišnje, a svaki put učestvuje i počasni gost iz neke članice Evropske unije.

Zaključci dostupni u prilogu.

SHARE:
Prev            Prev
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.