A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.

Podgorica 21/05/2016
PERFORMANS

Podgorica 21/05/2016
PERFORMANS

Povodom desetogodišnjice obnove nezavisnosti Anima – centar za žensko i mirovno obrazovanje ogranizovao je performans NEZAVISNOST ŽENAMA na Trgu od oružja u Kotoru na kojem su učestvovale i aktivistkinje nevladinih organizacija Sigurna ženska kuća, Bona fide, Snažna mama, SOS Nikšić i svjedokinje na Ženskom sudu.

Cilj performansa je da se ukaže na to da se 10. godina od obnove nezavisnosti u Crnoj Gori politike rodne ravnopravnosti ne sprovode i da su žene u mnogo težoj poziciji.


U mnogim oblastima došlo je do pogoršanja, ženama je onemogućen pristup mjestima odlučivanja i mjestima napredovanja.

Institucije države svedene su na zadovoljavanje minimalnih uslova o napretku u procesu ka EU – usvojeni su zakoni, konvencije, rezolucije, neki zakoni su revidirani, potpisano je mnogo memoranduma o saradnji, ali na terenu sve to nije vidljivo.

Povodom desetogodišnjice obnove nezavisnosti Anima – centar za žensko i mirovno obrazovanje ogranizovao je performans NEZAVISNOST ŽENAMA na Trgu od oružja u Kotoru na kojem su učestvovale i aktivistkinje nevladinih organizacija Sigurna ženska kuća, Bona fide, Snažna mama, SOS Nikšić i svjedokinje na Ženskom sudu.

Cilj performansa je da se ukaže na to da se 10. godina od obnove nezavisnosti u Crnoj Gori politike rodne ravnopravnosti ne sprovode i da su žene u mnogo težoj poziciji.
U mnogim oblastima došlo je do pogoršanja, ženama je onemogućen pristup mjestima odlučivanja i mjestima napredovanja.

Institucije države svedene su na zadovoljavanje minimalnih uslova o napretku u procesu ka EU – usvojeni su zakoni, konvencije, rezolucije, neki zakoni su revidirani, potpisano je mnogo memoranduma o saradnji, ali na terenu sve to nije vidljivo.

SHARE:
Prev            Prev
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.