A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.

Podgorica 18/03/2016
ZAGOVARANJE

Podgorica 18/03/2016
ZAGOVARANJE

SOS telefon Nikšić je organizovao sastanak sa predstavnicima CSR Nikšić, CB Nikšić i O.Š. Mileva Lajović Lalatović sa ciljem uspostavljanja efikasnog modela za uključivanje djece u obrazovni sistem tokom boravka u SOS skloništu, kao i razmatranje mogućnosti za unapređenje praksi u školama za identifikovanje i procesuiranje slučajeva nasilja nad djecom.


Sastanku su prisustvovali direktor CSR Nikšić, Ivan Mitrović i rukovoditeljka službe za djecu i mlade Marija Nikčević, direktoka škole Mileva Lajović Lalatović Nikšić gđa Vera Božović i sekretarka gđa Aleksandra Vučetić, šef Referata za nasilje u porodici i maloljetničku delinkvenciju CB Nikšić gdin Slavko Milić, izvršna koordinatorka SOS telefona Nikšić Nataša Međedović i program asistentkinja Nada Koprivica.

SOS telefon Nikšić je organizovao sastanak sa predstavnicima CSR Nikšić, CB Nikšić i O.Š. Mileva Lajović Lalatović sa ciljem uspostavljanja efikasnog modela za uključivanje djece u obrazovni sistem tokom boravka u SOS skloništu, kao i razmatranje mogućnosti za unapređenje praksi u školama za identifikovanje i procesuiranje slučajeva nasilja nad djecom.
Sastanku su prisustvovali direktor CSR Nikšić, Ivan Mitrović i rukovoditeljka službe za djecu i mlade Marija Nikčević, direktoka škole Mileva Lajović Lalatović Nikšić gđa Vera Božović i sekretarka gđa Aleksandra Vučetić, šef Referata za nasilje u porodici i maloljetničku delinkvenciju CB Nikšić gdin Slavko Milić, izvršna koordinatorka SOS telefona Nikšić Nataša Međedović i program asistentkinja Nada Koprivica.

SHARE:
Prev            Prev
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.