A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.

Podgorica 14/02/2016
MILIJARDA USTAJE

Podgorica 14/02/2016
MILIJARDA USTAJE

Sigurna ženska kuća, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Kancelarija UNDP u Crnoj Gori i Ministarstvo rada i socijalnog staranja, 14.februara u 12.h na Trgu Republike u Podgorici organizovali su ples “Milijarda ustaje”.

Ove godine kampanju su podržali/e predstavnici/e: nevladinih organizacija, Vlade, Skupštene Crne Gore, Glavnog grada, međunarodnih organizacija, Ombudsmana, foruma žena političkih partija, dječji hor "Zvjezdice" i građani kojima kiša nije smetala da iskazu svoj protest protiv nasilja nad ženama.

Svake godine 14. februara plesom širom svijeta iskazuje se protest zbog nasilja nad ženama.


Plešemo da bismo zahtijevali da svako nasilje nad ženama bude kažnjeno. Plešemo da bismo osjetili i pokazali snagu zajedništva u borbi protiv nasilja nad ženama i osnažili svaku žrtvu da prijavi nasilje i pokida lanac.

Ova ideja je razvijena kada su Ujedinjene nacije objavile poražavajuće statističke podatke prema kojima jedna od tri žene na našoj planeti ne može da izbjegne silovanje ili fizičko zlostavljanje tokom svog života, što, ako znamo na Zemlji živi sedam milijardi ljudi, znači da je jedna milijarda žena izložena nasilju.

Sigurna ženska kuća, Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, Kancelarija UNDP u Crnoj Gori i Ministarstvo rada i socijalnog staranja, 14.februara u 12.h na Trgu Republike u Podgorici organizovali su ples “Milijarda ustaje”.

Ove godine kampanju su podržali/e predstavnici/e: nevladinih organizacija, Vlade, Skupštene Crne Gore, Glavnog grada, međunarodnih organizacija, Ombudsmana, foruma žena političkih partija, dječji hor "Zvjezdice" i građani kojima kiša nije smetala da iskazu svoj protest protiv nasilja nad ženama.

Svake godine 14. februara plesom širom svijeta iskazuje se protest zbog nasilja nad ženama.
Plešemo da bismo zahtijevali da svako nasilje nad ženama bude kažnjeno. Plešemo da bismo osjetili i pokazali snagu zajedništva u borbi protiv nasilja nad ženama i osnažili svaku žrtvu da prijavi nasilje i pokida lanac.

Ova ideja je razvijena kada su Ujedinjene nacije objavile poražavajuće statističke podatke prema kojima jedna od tri žene na našoj planeti ne može da izbjegne silovanje ili fizičko zlostavljanje tokom svog života, što, ako znamo na Zemlji živi sedam milijardi ljudi, znači da je jedna milijarda žena izložena nasilju.

SHARE:
Prev            Prev
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.