A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.

Podgorica, 05/02/2016
KONFERENCIJA

Podgorica, 05/02/2016
KONFERENCIJA

U Skupštini Crne Gore održana je konsultativna konferencija Savjeta za građansku kontrolu policije i civilnog društva pod nazivom: “Građanska kontrola policije i primjedbe javnosti” koja je okupila predstavnike/ce 20 organizacija za ljudska prava i demokratsku tranziciju.

Teme konsultativne konferencije su bile: kapaciteti policije, primjena policijskih ovlašćenja i poštovanje ljudskih prava, mogućnosti međusobne saradnje, kao i pribavljanje konkretnih predloga za unaprjeđenje budućih aktivnosti i rada Savjeta.

Predstavice Sigurne ženske kuće, Centra za ženska prava i SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić su govorile su o konkretnim primjerima postupanja policije u domenu nasilja u porodici i važnosti nastavka konferencija slučajeva o zaštiti od nasilja u porodici koje se u sklopu CB Podgorica održavaju na osnovu preporuka Savjeta za građansku kontrolu policije. Ukazano je i na tragičan primjer nasilja u porodici do kojeg je došlo i zbog propusta policije.

U Skupštini Crne Gore održana je konsultativna konferencija Savjeta za građansku kontrolu policije i civilnog društva pod nazivom: “Građanska kontrola policije i primjedbe javnosti” koja je okupila predstavnike/ce 20 organizacija za ljudska prava i demokratsku tranziciju.

Teme konsultativne konferencije su bile: kapaciteti policije, primjena policijskih ovlašćenja i poštovanje ljudskih prava, mogućnosti međusobne saradnje, kao i pribavljanje konkretnih predloga za unaprjeđenje budućih aktivnosti i rada Savjeta.

Predstavice Sigurne ženske kuće, Centra za ženska prava i SOS telefona za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić su govorile su o konkretnim primjerima postupanja policije u domenu nasilja u porodici i važnosti nastavka konferencija slučajeva o zaštiti od nasilja u porodici koje se u sklopu CB Podgorica održavaju na osnovu preporuka Savjeta za građansku kontrolu policije. Ukazano je i na tragičan primjer nasilja u porodici do kojeg je došlo i zbog propusta policije.

SHARE:
Prev            Prev
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.