A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.

Podgorica, 17/12/2015
TRENING

Podgorica, 17/12/2015
TRENING

U Podgorici je održan dvodnevni trening za nevladine organizacije koje se bave zaštitom žena od nasilja u porodici na kojem je prestavljna baza podataka o usklađenosti zakonodavnog i strateškog okvira 6 država regiona – Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije, sa Konvencijom Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Na treningu je raspravljano o strategiji praćenja napretka Crne Gore u ispunjavanju međunarodnih obaveza, uključujući i javni pritisak na donosioce odluka i institucije da se standardi Konvencije neposredno primjenjuju u praksi.


Treningu su prisustvovale lokalne partnerice u projektu "Udruženim naporima – Ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilја" SOS telefon Nikšić i Centar za ženska prava, kao i predstavnica Otvorenog centra "Bona fide" i predstavnice SOS telefona iz Berana, Ulcinja i Bijelog Polja.  

U Podgorici je održan dvodnevni trening za nevladine organizacije koje se bave zaštitom žena od nasilja u porodici na kojem je prestavljna baza podataka o usklađenosti zakonodavnog i strateškog okvira 6 država regiona – Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i Srbije, sa Konvencijom Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Na treningu je raspravljano o strategiji praćenja napretka Crne Gore u ispunjavanju međunarodnih obaveza, uključujući i javni pritisak na donosioce odluka i institucije da se standardi Konvencije neposredno primjenjuju u praksi.
Treningu su prisustvovale lokalne partnerice u projektu "Udruženim naporima – Ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilја" SOS telefon Nikšić i Centar za ženska prava, kao i predstavnica Otvorenog centra "Bona fide" i predstavnice SOS telefona iz Berana, Ulcinja i Bijelog Polja.  

SHARE:
Prev            Prev
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.