A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.

Podgorica, 19/11/2015
KAMPANJA

Podgorica, 19/11/2015
KAMPANJA

Sigurna ženska kuća je zajedno sa partnerskim organizacijama započela kampanju "Zaustavite nasilje. Sa riječi - u akciju!", koja je usmjerena na donosioce odluka u Crnoj Gori sa zahtjevom da se dosledno primjenjuje Konvencija Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Poruke kampanje vidljive su na bilbordima u Podgorici, a u toku 16 dana aktivizma biće vidiljive kroz TV  spotove na RTCG, TV Vijesti, TV Prvoj, TV Budva, TV ATLAS koji su u svojim programima ustupili besplatno emitovanje istog.


Svi koji žele da se uključe u kampanju mogu poslati elektronsku razglednicu po svom izboru Vladi Crne Gore, postaviti je na svom FB profilu i/ili twitter nalogu.

Sigurna ženska kuća je zajedno sa partnerskim organizacijama započela kampanju "Zaustavite nasilje. Sa riječi - u akciju!", koja je usmjerena na donosioce odluka u Crnoj Gori sa zahtjevom da se dosledno primjenjuje Konvencija Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Poruke kampanje vidljive su na bilbordima u Podgorici, a u toku 16 dana aktivizma biće vidiljive kroz TV  spotove na RTCG, TV Vijesti, TV Prvoj, TV Budva, TV ATLAS koji su u svojim programima ustupili besplatno emitovanje istog.
Svi koji žele da se uključe u kampanju mogu poslati elektronsku razglednicu po svom izboru Vladi Crne Gore, postaviti je na svom FB profilu i/ili twitter nalogu.

SHARE:
Prev            Prev
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.