A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.
PDF    
Podgorica, 13/08/2015
IZMJENE PORODIČNOG ZAKONA
PDF    
Podgorica, 13/08/2015
IZMJENE PORODIČNOG ZAKONA

Sigurna ženska kuća dostavila je Ministarstvu pravde svoje predloge i komentare na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona sa ciljem da se u pomenuti zakon integrisu mehanizmi za zaštitu žrtava nasilja u porodici.

Usvajanjem ovog predloga bi se izričito regulisalo da se prilikom donošenja odluke o vršenju roditeljskog prava i uređenja načina održavanja ličnog kontakta između učinioca nasilja i djeteta uzimaju u obzir slučajevi nasilja u porodici kako u cilju bezbjednosti djeteta tako i žrtve nasilja.


Osim toga, kako bi se crnogorsko zakonodavstvo uskladilo sa Konvencijom Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici, koja izričito zabranjuje proces obaveznog alternativnog razrješenja sporova u odnosu na sve oblike nasilja, mišljenja smo da je potrebno derogirati odredbe Porodičnog zakona o obaveznom postupku mirenja po tužbi jednog bračnog druga, ukoliko postoje okolnosti koje ukazuju na postojanje bilo kojeg oblika nasilja u porodici.

Predlozi SŽKa za izmjene i dopune Porodičnog zakona dostupni su u prilogu.

Sigurna ženska kuća dostavila je Ministarstvu pravde svoje predloge i komentare na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona sa ciljem da se u pomenuti zakon integrisu mehanizmi za zaštitu žrtava nasilja u porodici.

Usvajanjem ovog predloga bi se izričito regulisalo da se prilikom donošenja odluke o vršenju roditeljskog prava i uređenja načina održavanja ličnog kontakta između učinioca nasilja i djeteta uzimaju u obzir slučajevi nasilja u porodici kako u cilju bezbjednosti djeteta tako i žrtve nasilja.
Osim toga, kako bi se crnogorsko zakonodavstvo uskladilo sa Konvencijom Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici, koja izričito zabranjuje proces obaveznog alternativnog razrješenja sporova u odnosu na sve oblike nasilja, mišljenja smo da je potrebno derogirati odredbe Porodičnog zakona o obaveznom postupku mirenja po tužbi jednog bračnog druga, ukoliko postoje okolnosti koje ukazuju na postojanje bilo kojeg oblika nasilja u porodici.

Predlozi SŽKa za izmjene i dopune Porodičnog zakona dostupni su u prilogu.
SHARE:
Prev            Prev
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.