A tolerišem nasilje nad ženama.
A tolerišem nasilje nad ženama.

Podgorica 25/05/2015
KAMPANJA

Podgorica 25/05/2015
KAMPANJA

Danas je u centru Podgorice održana akcija ”Potpisujem protiv nasilja prema ženama”. Osim podjele informativnog materijala, građanke i građani su svojim potpisima pružili podršku primjeni Konvencije Savjeta Evrope protiv nasilja prema ženama.

Regionalna kampanja "Potpisujem", posvećena primjeni Konvencije Savjeta Evrope o sprječavanju nasilja prema ženama i u porodici, počela je i u Crnoj Gori, a sprovodi je Sigurna ženska kuća u saradnji sa Centrom za ženska prava i SOS telefonom Nikšić.

Kampanja je usmjerena na informisanje građanki i građana o sadržaju Konvencije. Ona treba da utiče na promjenu svijesti cijelog društva, svakog pojedinca, da nasilje – nijedna vrsta nasilja – nije ispravan način rješavanja problema. Kampanja informiše građanke i građane o obavezama koje je država preuzela potvrđivanjem Konvencije, a to obuhvata potpunu zaštitu žena i sprječavanje nasilja, gonjenje i kažnjavanje učinilaca nasilja i djelotvoran i efikasan sistem praćenja primjene odredbi Konvencije.

Uprkos kiši  veliki broj prolaznica/-ka je pokazao zainteresovanost i podržao akciju. 

Danas je u centru Podgorice održana akcija ”Potpisujem protiv nasilja prema ženama”. Osim podjele informativnog materijala, građanke i građani su svojim potpisima pružili podršku primjeni Konvencije Savjeta Evrope protiv nasilja prema ženama.

Regionalna kampanja "Potpisujem", posvećena primjeni Konvencije Savjeta Evrope o sprječavanju nasilja prema ženama i u porodici, počela je i u Crnoj Gori, a sprovodi je Sigurna ženska kuća u saradnji sa Centrom za ženska prava i SOS telefonom Nikšić. Kampanja je usmjerena na informisanje građanki i građana o sadržaju Konvencije. Ona treba da utiče na promjenu svijesti cijelog društva, svakog pojedinca, da nasilje – nijedna vrsta nasilja – nije ispravan način rješavanja problema. Kampanja informiše građanke i građane o obavezama koje je država preuzela potvrđivanjem Konvencije, a to obuhvata potpunu zaštitu žena i sprječavanje nasilja, gonjenje i kažnjavanje učinilaca nasilja i djelotvoran i efikasan sistem praćenja primjene odredbi Konvencije.

Uprkos kiši  veliki broj prolaznica/-ka je pokazao zainteresovanost i podržao akciju. 

SHARE:
Prev            Prev
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL
Centar za enska prava SOS telefon Nikic
Savet Evrope
 
Sigurna enska kuca AC UBL NSRP Drutvo SOS telefon CZR WAVE EWL Centar za enska prava SOS telefon Nikic Savet Evrope
 
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.
Kampanju podržavaju:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost Sigurne ženske kuće i ni na koji način ne odražava stavove donatora.