Potpiši!
   Ime i prezime
   e-mail
   komentar -
Broj komentara: 15731   
O Kampanji
Kampanja Fondacije "Udružene žene" Banja Luka i partnerskih organizacija, "Žena BiH" Mostar, "Medica" Zenica, "Lara" Bijeljina, "Prava za sve" Sarajevo i "Budućnost" Modriča se zalaže za punu primjenu Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Kampanja je usmjerena na informisanje građanki i građana, poslanica i poslanika, zastupnica i zastupnika o njenom sadržaju, kao i potrebama usaglašavanja i primjene politika, strategija i zakona sa Konvencijom.

Kampanja ima za cilj da utiče na promjenu svijesti cijelog društva, svakog pojedinca i svake pojedinke, da nijedan oblik nasilja nije prihvatljiv i ispravan način rješavanja problema. Kampanja informiše građanke i građane o obavezama koje je Bosna i Hercegovina preuzela ratifikovanjem Konvencije, što uključuje sveobuhvatnu zaštitu žena i sprečavanje nasilja, gonjenje i kažnjavanje učinilaca/počinioca nasilja i djelotvoran i efikasan sistem praćenja primjene odredbi Konvencije. Osim partnerskih organizacija, u Kampanji učestvuju organizacije članice Sigurne mreže BiH i Ženske mreže BiH.

Sponzorstvo

Javni servis Radio televizije Republike Srpske (RTRS) sponzoriše emitovanje TV spota, u trajanju od 22 sekunde i radio džingla, u trajanju od 20 sekundi u periodu od 15. novembra do 15. decembra 2013 više puta u toku dana.

Nasilje u porodici u Bosni i Hercegovini

Prema istraživanju o rasprostranjenosti i pojavnosti nasilja prema ženama i nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini provedenom na master uzorku od 5.000 domaćinstava, 47,2% žena u Bosni i Hercegovini - 47,2% žena u Federaciji BiH i 47,3% žena u Republici Srpskoj su doživjele barem jedan od oblika nasilja nakon što su navršile 15 godina života. U periodu od 12 mjeseci prije provođenja istraživanja, neki oblik nasilja je doživjelo 11,9% žena u Bosni i Hercegovini - 12,7% žena u Federaciji BiH i 10,6% žena u Republici Srpskoj.

Rezultati istraživanja ukazuju da je psihičko nasilje najrasprostranjeniji oblik nasilja prema ženama u Bosni i Hercegovini. 41,9% žena u BiH su doživjele ovaj oblik nasilja tokom života, a 10,8% žena BiH u posljednjih godinu dana.. Iza psihičkog nasilja slijedi fizičko nasilje, kojeg je doživjelo 24,3% žena u BiH tokom svog života, a 2,4% žena u posljednjih godinu dana. Seksualno nasilje doživjelo je 6% žena u BiH tokom svog života, i 1,3% žena u BiH u posljednjih godinu dana.

Kampanja 2013 godine promoviše Konvenciju Savjeta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, kao sveobuhvatni dokument koji teži da promijeni način razmišljanja i poziva cijelo društvo na promjenu stavova. Nova Konvencija protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici čuva živote i smanjuje ljudsku patnju.

Kampanju vode nevladine organizacije koje se rade na sprečavanju i suzbijanju nasilja prema ženama u 6 država regiona (Srbija, BiH, Makedonija, Hrvatska, Slovenija i Austrija). Najveći dio aktivnosti volonterski obavljaju partnerske organizacije, uz podršku skoro 200 organizacija iz regiona.

Srdačni pozdravi,
Nada Golubović, predsjednica upravnog odbora Fondacije "Udružene žene" Banja Luka

kontakt osoba, Jelena Jeličić: jelenajelicic@yahoo.com
tel/fax: 051 463143, 051 462146
mob: 065 884161

 
Multimedia
 
 
Kalendar
 
02/12/2013, BiH
U ime nevladinih organizacija iz Ženske mreže BiH, Fondacija Udružene Žene je pripremila kalendar aktivnosti 16 dana aktivizma u BIH. Kalendar je objavljen na zvaničnoj stranici Center for Women's Global Leadership: http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaign-calendar/events.
 
Opširnije
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Close
Close