27/08/2014, Banja Luka
PRESS KONFERENCIJA

27/08/2014, Banja Luka
PRESS KONFERENCIJA

U srijedu, 27. avgusta 2014 u Banja Luci je održana press konferencija na kojoj su predstavnice fondacije Udružene žene, Minja Damjanović i Nada Golubović predstavile analizu implementacije zakona o zaštiti od nasilja u porodici na lokalnom nivou, koja je provedena u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, i to u Banjaluci, Modriči, Bijeljini, Mostaru, Sarajevu i Zenici na uzorku od 91 žene koje su se javile i tražile pomoć u 2013. godini.

Na press konferenciji, novinarima se obratila i ministrica porodice, omladine i sporta Republike Srpske Nada Tešanović koja je istakla da ovi podaci i podaci ostalih subjekata zaštite upućuju na povećan broj prijavljenih slučajeva nasilja u porodici iz čega se, kako kaže, može zaključiti da se žrtve nasilja, ali i službena lica koja su nadležna za pomoć, podršku i zaštitu žrtvama nasilja u porodici efikasnije koriste zakonima u ovoj oblasti.


Predsjednica Upravnog odbora fondacije "Udružene žene" Nada Golubović rekla je da se Fondacija zalaže za primjenu Istanbulske konvencije, koja je stupila na snagu 1. avgusta, putem osiguravanja sveobuhvatne harmonizacije zakonodavstva i omogućavanja ženama koje su preživjele nasilje nesmetanog pristupa efikasnoj, rodno osjetljivoj i kontinuiranoj zaštiti i podršci, te navela da Fondacija nastavlja aktivnosti usmjerene na osnaživanje i održivost servisa podrške i pomoći za žene koje su preživjele nasilje, te aktivnosti javnog zalaganja usmjerene na ostvarivanje ključnih principa Istanbulske konvencije u praksi u BiH. 

U srijedu, 27. avgusta 2014 u Banja Luci je održana press konferencija na kojoj su predstavnice fondacije Udružene žene, Minja Damjanović i Nada Golubović predstavile analizu implementacije zakona o zaštiti od nasilja u porodici na lokalnom nivou, koja je provedena u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, i to u Banjaluci, Modriči, Bijeljini, Mostaru, Sarajevu i Zenici na uzorku od 91 žene koje su se javile i tražile pomoć u 2013. godini.

Na press konferenciji, novinarima se obratila i ministrica porodice, omladine i sporta Republike Srpske Nada Tešanović koja je istakla da ovi podaci i podaci ostalih subjekata zaštite upućuju na povećan broj prijavljenih slučajeva nasilja u porodici iz čega se, kako kaže, može zaključiti da se žrtve nasilja, ali i službena lica koja su nadležna za pomoć, podršku i zaštitu žrtvama nasilja u porodici efikasnije koriste zakonima u ovoj oblasti.
Predsjednica Upravnog odbora fondacije "Udružene žene" Nada Golubović rekla je da se Fondacija zalaže za primjenu Istanbulske konvencije, koja je stupila na snagu 1. avgusta, putem osiguravanja sveobuhvatne harmonizacije zakonodavstva i omogućavanja ženama koje su preživjele nasilje nesmetanog pristupa efikasnoj, rodno osjetljivoj i kontinuiranoj zaštiti i podršci, te navela da Fondacija nastavlja aktivnosti usmjerene na osnaživanje i održivost servisa podrške i pomoći za žene koje su preživjele nasilje, te aktivnosti javnog zalaganja usmjerene na ostvarivanje ključnih principa Istanbulske konvencije u praksi u BiH. 

SHARE:
Prev            Prev
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Close
Close