28/07/2014, Sarajevo
SASTANAK U SARAJEVU

28/07/2014, Sarajevo
SASTANAK U SARAJEVU

Predstavnica fondacije Udružene žene, Nada Golubović se u ponedjeljak, 28. jula 2014. u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine sastala sa predstavnicama Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Ismetom Dervoz i Nerminom Zaimović-Uzunović, te sekretarom Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova pri Parlamentarnoj skupštini BIH, Davorinom Semenikom.


Tema sastanka je bila CAHVIO konvencija, a tom prilikom je Nada Golubović ukazala na obavezu bh institucija o primjeni Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici koja  stupa na snagu 01. avgusta 2014. godine, te uručila prateće pismo koje govori o toj obavezi.

Predstavnica fondacije Udružene žene, Nada Golubović se u ponedjeljak, 28. jula 2014. u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine sastala sa predstavnicama Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Ismetom Dervoz i Nerminom Zaimović-Uzunović, te sekretarom Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova pri Parlamentarnoj skupštini BIH, Davorinom Semenikom.
Tema sastanka je bila CAHVIO konvencija, a tom prilikom je Nada Golubović ukazala na obavezu bh institucija o primjeni Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja prema ženama i nasilja u porodici koja  stupa na snagu 01. avgusta 2014. godine, te uručila prateće pismo koje govori o toj obavezi.

SHARE:
Prev            Prev
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Close
Close