20/05/2014, Sarajevo
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA

20/05/2014, Sarajevo
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA
U Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine 20. maja 2014. godine održana je međunarodna konferencija „Zaštita žena žrtava nasilja u porodici u svjetlu ratifikacije Konvencije Savjeta Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici“. Cilj konferencije bio je predstaviti dosadašnje aktivnosti u Bosni i Hercegovini na ratifikaciji i implementaciji Konvencije, te razmijeniti iskustva i dobre prakse u funkcionisanju sigurnih kuća. Nadalje, od predstavnice Evropskog ženskog lobija, učesnici/ce konferencije su dobili informacije o aktivnostima koje ova organizacija preduzima na borbi protiv nasilja nad ženama na nivou Evropske Unije. Predstavnici/ce zakonodavnih i izvršnih tijela sa svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, ženskih nevladinih organizacija, te međunarodnih organizacija bili su u mogućnosti da se upoznaju sa evropskim standardima u funkcionisanju sigurnih kuća kreiranima od strane Evropske ženske mreže protiv nasilja - WAVE, te dobrim praksama funkcionisanja sigurnih kuća u zemljama regiona: Hrvatskoj, Makedoniji, Sloveniji i Srbiji.
Zaključeno je da je stanje u Bosni i Hercegovini, daleko od stanja koje bi ženama žrtvama nasilja u porodici obezbijedilo lako dostupnu i proaktivnu podršku (propisanu Konvencijom), prije svega zbog nefinansiranja sigurnih kuća (uprkos zakonskoj obavezi), te nemogućnosti smještaja žena i djece žrtava nasilja bez rješenja nadležnog centra za socijalni rad. Konferencija je organizovana u saradnji sa Agencijom za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine i Komisijom za ostvarivanje ravnopravnosti polova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Osim Evropske Unije i Fonda otvoreno društvo Bosne i Hercegovine, održavanje konferencije je podržala i Fondacija Kvinna till Kvinna iz Švedske.
U Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine 20. maja 2014. godine održana je međunarodna konferencija „Zaštita žena žrtava nasilja u porodici u svjetlu ratifikacije Konvencije Savjeta Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici“. Cilj konferencije bio je predstaviti dosadašnje aktivnosti u Bosni i Hercegovini na ratifikaciji i implementaciji Konvencije, te razmijeniti iskustva i dobre prakse u funkcionisanju sigurnih kuća. Nadalje, od predstavnice Evropskog ženskog lobija, učesnici/ce konferencije su dobili informacije o aktivnostima koje ova organizacija preduzima na borbi protiv nasilja nad ženama na nivou Evropske Unije. Predstavnici/ce zakonodavnih i izvršnih tijela sa svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, ženskih nevladinih organizacija, te međunarodnih organizacija bili su u mogućnosti da se upoznaju sa evropskim standardima u funkcionisanju sigurnih kuća kreiranima od strane Evropske ženske mreže protiv nasilja - WAVE, te dobrim praksama funkcionisanja sigurnih kuća u zemljama regiona: Hrvatskoj, Makedoniji, Sloveniji i Srbiji. Zaključeno je da je stanje u Bosni i Hercegovini, daleko od stanja koje bi ženama žrtvama nasilja u porodici obezbijedilo lako dostupnu i proaktivnu podršku (propisanu Konvencijom), prije svega zbog nefinansiranja sigurnih kuća (uprkos zakonskoj obavezi), te nemogućnosti smještaja žena i djece žrtava nasilja bez rješenja nadležnog centra za socijalni rad. Konferencija je organizovana u saradnji sa Agencijom za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine i Komisijom za ostvarivanje ravnopravnosti polova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Osim Evropske Unije i Fonda otvoreno društvo Bosne i Hercegovine, održavanje konferencije je podržala i Fondacija Kvinna till Kvinna iz Švedske.
SHARE:
Prev            Prev
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Close
Close