23/03/2014 Jahorina
KONFERENCIJA

23/03/2014 Jahorina
KONFERENCIJA
U periodu od 21. do 23. marta 2014. godine na Jahorini, Fondacija Udružene žene Banja Luka organizovala je trodnevnu konferenciju pod nazivom "Prioriteti i akcije za unapređenje učešća žena u političkom odlučivanju u Bosni i Hercegovini."

Cilj Konferencije je da predstavi i obezbjedi prostor za diskusiju o preporukama CEDAW Komiteta na četvrti i peti kombinovani izvještaj o primjeni Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) u Bosni i Hercegovini iz jula 2013. godine, sa fokusom na unapređenje učešća žena u javnom i političkom žvotu.

Učesnice i učesnici Konferencije, predstavnice i predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti, vladinih institucija u BiH i aktivistkinje nevladinih organizacija su razgovarali o mogućim strategijama i konkretnim aktivnostima usmjerenim na unapređenje prilika za žene da se kandiduju na izborima, imaju jednak pristup medijima i promociji tokom predizbornih kampanja, imaju pristup obukama izgradnje kapaciteta za unapređenje učešća u političkom odlučivanju, unapređenja učešća u političkom odlučivanju posebno marginalizovanih grupa žena, kao što su Romkinje i žene u ruralnim zajednicama, i jačanje pozicija žena u unutrašnjim strukturama političkih stranaka.

Trodnevna konferencija, koju je organizovala nevladina organizacija "Udružene žene" Banjaluka, predstavlja odličnu priliku za edukaciju, ali i da se ohrabre žene da budu aktivnije učesnice političkog života, ocijenila je Nada Tešanović, ministrica porodice, omladine i sporta RS.
"Imamo premijerku Željku Cvijanović na čelu Vlade, kao i pet žena ministara, zbog čega smo zadovoljni odnosom žena i muškaraca u izvršnoj vlasti. Postoji, međutim, problem kada je riječ o učešću žena u zakonodavnoj vlasti, mada je i u tom segmentu iz godine u godinu sve bolja situacija", rekla je Tešanovićeva.

Predsjednica Upravnog odbora fondacije "Udružene žene" Nada Golubović istakla je da je cilj konferencije da se skrene pažnja na činjenicu koliko BiH primjenjuje Konvenciju o eliminaciji svih oblika diskriminacije nad ženama.

"Svake četiri godine BiH ima obavezu da podnese izvještaj da li je ispoštovana Konvencija ili nije. U domenu zasupljenosti žena u političkom životu BiH to nije učinila, iako Republika Srpska ima veliki broj žena u izrvšnoj vlasti, za razliku od cijele zemlje, gdje je taj odnos sasvim drugačiji", rekla je Golubovićeva.

Ona je ukazala na činjenicu da BiH na rukovodećim položajima u Predsjedništvu i u Savjetu ministara nikada nije imala ženu.

"Imamo i Zakon o ravnopravnosti polova prema kojem treba da imamo 40 odsto žena u svim izabranim političkim tijelima i izvršnoj vlasti. Pošto se ove godine održavaju opšti izbori u BiH želimo sa ženama koje su već izabrane na pozicije u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti da radimo u pravcu da bude izabrano više žena na svim nivoima vlasti", dodala je Golubovićeva.
U periodu od 21. do 23. marta 2014. godine na Jahorini, Fondacija Udružene žene Banja Luka organizovala je trodnevnu konferenciju pod nazivom "Prioriteti i akcije za unapređenje učešća žena u političkom odlučivanju u Bosni i Hercegovini."

Cilj Konferencije je da predstavi i obezbjedi prostor za diskusiju o preporukama CEDAW Komiteta na četvrti i peti kombinovani izvještaj o primjeni Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) u Bosni i Hercegovini iz jula 2013. godine, sa fokusom na unapređenje učešća žena u javnom i političkom žvotu.

Učesnice i učesnici Konferencije, predstavnice i predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti, vladinih institucija u BiH i aktivistkinje nevladinih organizacija su razgovarali o mogućim strategijama i konkretnim aktivnostima usmjerenim na unapređenje prilika za žene da se kandiduju na izborima, imaju jednak pristup medijima i promociji tokom predizbornih kampanja, imaju pristup obukama izgradnje kapaciteta za unapređenje učešća u političkom odlučivanju, unapređenja učešća u političkom odlučivanju posebno marginalizovanih grupa žena, kao što su Romkinje i žene u ruralnim zajednicama, i jačanje pozicija žena u unutrašnjim strukturama političkih stranaka.

Trodnevna konferencija, koju je organizovala nevladina organizacija "Udružene žene" Banjaluka, predstavlja odličnu priliku za edukaciju, ali i da se ohrabre žene da budu aktivnije učesnice političkog života, ocijenila je Nada Tešanović, ministrica porodice, omladine i sporta RS. "Imamo premijerku Željku Cvijanović na čelu Vlade, kao i pet žena ministara, zbog čega smo zadovoljni odnosom žena i muškaraca u izvršnoj vlasti. Postoji, međutim, problem kada je riječ o učešću žena u zakonodavnoj vlasti, mada je i u tom segmentu iz godine u godinu sve bolja situacija", rekla je Tešanovićeva.

Predsjednica Upravnog odbora fondacije "Udružene žene" Nada Golubović istakla je da je cilj konferencije da se skrene pažnja na činjenicu koliko BiH primjenjuje Konvenciju o eliminaciji svih oblika diskriminacije nad ženama.

"Svake četiri godine BiH ima obavezu da podnese izvještaj da li je ispoštovana Konvencija ili nije. U domenu zasupljenosti žena u političkom životu BiH to nije učinila, iako Republika Srpska ima veliki broj žena u izrvšnoj vlasti, za razliku od cijele zemlje, gdje je taj odnos sasvim drugačiji", rekla je Golubovićeva.

Ona je ukazala na činjenicu da BiH na rukovodećim položajima u Predsjedništvu i u Savjetu ministara nikada nije imala ženu.

"Imamo i Zakon o ravnopravnosti polova prema kojem treba da imamo 40 odsto žena u svim izabranim političkim tijelima i izvršnoj vlasti. Pošto se ove godine održavaju opšti izbori u BiH želimo sa ženama koje su već izabrane na pozicije u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti da radimo u pravcu da bude izabrano više žena na svim nivoima vlasti", dodala je Golubovićeva.
SHARE:
Prev            Prev
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Close
Close