09/12/2013, Banja Luka
KONFERENCIJA

09/12/2013, Banja Luka
KONFERENCIJA
U ponedjeljak 09.12.2013. godine Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske organizovalo je konferenciju "Niko ne smije da toleriše nasilje" u okviru kampanje "16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja", koja se završava sutra, 10.12.2013. godine. Na konferenciji su učestvovali svi subjekti zaštite od nasilja u porodici.

Ministrica porodice, omladine i sporta, Nada Tešanović, izjavila je da Republika Srpska ima dobar zakonski okvir za slučajeve nasilja u porodici, te da je u toku i donošenje Strategije za zaštitu od nasilja u porodici za period 2015-2019. godine.

Ona je podsjetila da je došlo do izmjena Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, koje su pratile i izmjene Krivičnog zakona, pa je sada jasno kada je nasilje u porodici krivično djelo, a kada prekršaj.

"Podaci govore da je nasilje u porastu, ali smatramo da je u porastu prijavljivanje nasilnika, zbog većeg povjerenja u institucije što je rezultat kampanja koje smo radili sve ove godine", rekla je Tešanovićeva na konferenciji "Niko ne smije da toleriše nasilje".
Prema njenim riječima, u toku devet mjeseci ove godine dogodila su se 764 slučaja nasilja, u 313 slučajeva riječ je o krivičnim djelima.

"Podaci Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH govore da je od 2006. do 2011. godine bilo 1.678 predmeta nasilja nad ženama u porodici, te da je izrečeno 48 mjeseci zatvora nasilnicima, a najčešće kazne su uslovna osuda i novčana kazna", navela je Tešanovićeva.

Sudinica Osnovnog suda u Banjaluci, Melika Gigović, rekla je da je nasilje u porodici prekršaj kada se počinilac prvi put pojavljuje i kada je riječ o blažim povredema, dok se ponavljanje nasilja tretira kao krivično djelo.

Koordinatorica Sigurne kuće u Banjaluci, Amela Bašić-Tomić, istakla je da je u ovoj ustanovi tokom 2013. godine boravilo 67 osoba, žena i djece žrtava nasilja sa područja Banjaluke i okolnih lokalnih zajednica.

"Osobe koje traže pomoć u Sigurnoj kući najčešće su u dobi od 34 i 40 godina i one su najčešće ohrabrene da prijavljuju nasilje. Žrtve nasilja u Sigurnoj kući mogu da borave najduže šest mjeseci, ali ukoliko se procijeni da nema uslova za njihov siguran izlazak, boravak može da im bude produžen na dodatnih šest mjeseci", naglasila je Tomićeva.
U ponedjeljak 09.12.2013. godine Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske organizovalo je konferenciju "Niko ne smije da toleriše nasilje" u okviru kampanje "16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja", koja se završava sutra, 10.12.2013. godine. Na konferenciji su učestvovali svi subjekti zaštite od nasilja u porodici.

Ministrica porodice, omladine i sporta, Nada Tešanović, izjavila je da Republika Srpska ima dobar zakonski okvir za slučajeve nasilja u porodici, te da je u toku i donošenje Strategije za zaštitu od nasilja u porodici za period 2015-2019. godine.

Ona je podsjetila da je došlo do izmjena Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, koje su pratile i izmjene Krivičnog zakona, pa je sada jasno kada je nasilje u porodici krivično djelo, a kada prekršaj.

"Podaci govore da je nasilje u porastu, ali smatramo da je u porastu prijavljivanje nasilnika, zbog većeg povjerenja u institucije što je rezultat kampanja koje smo radili sve ove godine", rekla je Tešanovićeva na konferenciji "Niko ne smije da toleriše nasilje". Prema njenim riječima, u toku devet mjeseci ove godine dogodila su se 764 slučaja nasilja, u 313 slučajeva riječ je o krivičnim djelima.

"Podaci Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH govore da je od 2006. do 2011. godine bilo 1.678 predmeta nasilja nad ženama u porodici, te da je izrečeno 48 mjeseci zatvora nasilnicima, a najčešće kazne su uslovna osuda i novčana kazna", navela je Tešanovićeva.

Sudinica Osnovnog suda u Banjaluci, Melika Gigović, rekla je da je nasilje u porodici prekršaj kada se počinilac prvi put pojavljuje i kada je riječ o blažim povredema, dok se ponavljanje nasilja tretira kao krivično djelo.

Koordinatorica Sigurne kuće u Banjaluci, Amela Bašić-Tomić, istakla je da je u ovoj ustanovi tokom 2013. godine boravilo 67 osoba, žena i djece žrtava nasilja sa područja Banjaluke i okolnih lokalnih zajednica.

"Osobe koje traže pomoć u Sigurnoj kući najčešće su u dobi od 34 i 40 godina i one su najčešće ohrabrene da prijavljuju nasilje. Žrtve nasilja u Sigurnoj kući mogu da borave najduže šest mjeseci, ali ukoliko se procijeni da nema uslova za njihov siguran izlazak, boravak može da im bude produžen na dodatnih šest mjeseci", naglasila je Tomićeva.
SHARE:
Prev            Prev
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE
Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica
Savet Evrope
 
UBL AC NSRP Drutvo SOS telefon CZR Sigurna enska kuca WAVE Lara ene, Mostar Medica, Zenica Prava za sve Buducnost, Modrica Savet Evrope
 
Kampanju podržava:
EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Kampanju podržava:
EU    EU
Sadržaj stranice je isključiva odgovornost autorki i ni na koji način ne odražava stavove Evropske unije.
Close
Close